The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

“สนั่น” เปิดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ชงปฏิรูป 5 ด้าน ดันไทยพ้นประเทศกับดักรายได้น้อย

“สัมมนาหอการค้า"

“สนั่น” เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 เสนอแนวทางปฏิรูป 5 ด้าน ผลักดันประเทศไทยหลุดพ้นกับดักรายได้น้อย ขอเร่งการค้า การลงทุน มุ่งพัฒนาเกษตรและอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมุ่ง BCG และ ESG เห็นด้วยนายกฯ ทำตัวเป็นเซลล์แมนเดินสายต่างประเทศ ขยายการค้า ดึงลงทุน

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ณ ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ที่มีสมาชิก ประธานหอการค้าทั่วประเทศ และผู้บริหารภาคเอกชนเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน ว่า หอการค้าไทยได้เสนอปฏิรูปประเทศ 5 ด้าน พาหลุดกับดักประเทศรายได้น้อย ประกอบด้วย

1.ด้านการค้า การลงทุน ต้องเร่งทำเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับหลายประเทศ และต้องดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ที่จะช่วยให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญมาก และต้องลดใบอนุญาตต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ การดึงคนเก่งเข้ามาทำงานในไทยเพิ่มเติม และดึงคนที่มีความสามารถพิเศษมาที่ไทย โดยรัฐบาลจะต้องออกมาตราการให้ต่างชาติมีที่อยู่อาศัย และ Talent immigration policy การผลักดันให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ

2.ด้านเกษตรและอาหาร โดยการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไม่ตอบโจทย์ ต้องนำเทคโนโลยีและดึงคนรุ่นใหม่มาช่วยสร้างนวัตกรรม และเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและมีความปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมปลูกพืชมูลค่าสูง เน้นตลาดนำการผลิต

3.ด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยปี 2567 คาดว่านักการท่องเที่ยวสูงถึง 35 ล้านคน ซึ่งหอการค้าไทย ชู Happy model ผลักดันซอฟพาวเวอร์

4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะต้องเร่งผลักดันเมกะโปรเจ็กต์ เช่น รถไฟความเร็วสูง โครงการแลนด์บริดจ์ การแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมซ้ำซาก จัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล สร้างโอกาสให้เอสเอ็มที เข้าถึงแหล่งเงินทุนและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

5.Sustainable ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด โดยหอการค้าไทยจะจับมือบริษัทชั้นนำส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจไปสู่แนวทาง BCG Model และ ESG รวมถึงการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีโครงการพัฒนาเมืองรอง 10 จังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้เมืองรอง กลายเป็นเมืองหลักในการท่องเที่ยว ผ่านการคัดเลือกเริ่มต้น 10 จังหวัด เป็นโมเดลต้นแบบ แต่รัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้พัฒนาสอดรับกับความเจริญที่จะมีเพิ่มขึ้นด้วยพร้อมไปกับการพัฒนาคนโดยการสร้างผู้นำรุ่นใหม่

นายสนั่นกล่าวว่า หอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่นายกรัฐมนตรี เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปกระตุ้นการค้า การลงทุน ทำตัวเป็นเซลล์แมนของประเทศ ต้องขอชื่นชมการทำงานที่หนักมาก หากให้คะแนนก็เกิน 100 เพราะมีความเข้าใจธุรกิจต่าง ๆ และยังมีแผนผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการแลนด์บริดจ์ โดยอยากเห็นประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองไม่แพ้ประเทศอื่น ซึ่งต้องช่วยกันเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกิดความเจริญแบบสนั่นหวั่นไหวในประเทศไทยเอง

ส่วนหอการค้าไทย จะเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยวันที่ 13-16 ธ.ค.นี้ จะเดินทางไปซาอุดิอาระเบีย เพื่อจัดงานแสดงสินค้า และเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทย และยังจะให้ความสำคัญกับประเทศคู่ค้าหรือคู่แข่งอื่นด้วย ในแนวทางเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า รวมทั้งจะสนับสนุนให้ธุรกิจไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ เหมือนที่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ที่ทำแล้ว หรือล่าสุดเวียดนาม ที่ผลักดันให้นักธุรกิจของตัวเองออกไปลงทุนต่างประเทศ โดยวินฟาสต์ (VinFast) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนาม ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เป็นต้น

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9660000103776