The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

อินทรี อีโคไซเคิล โชว์เทคโนโลยีจัดการของเสีย-บริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ในงาน EnwastExpo

“Enwast

อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมโชว์เทคโนโลยีการจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรม ในงานแสดงสินค้าบริการและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย หรือ EnwastExpo 2023 (Environmental & Waste Management Expo 2023) พร้อมจัดแสดงเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร ลดการปนเปื้อนไปสู่ขยะประเภทอื่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการของเสีย และการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนและจัดแสดงในงานครั้งนี้ โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการของเสียได้อย่างยั่งยืน โดยมองว่า “ขยะ” คือ “ทรัพยากร” ที่ต้องบริหารจัดการของเสียที่ต้นทาง เพื่อใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนนำส่งไปกำจัดที่ปลายทาง โดยการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการนำของเสีย หรือกากอุตสาหกรรม มาเป็นวัตถุดิบทดแทน หรือเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงหลัก มีส่วนช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลพิษ ลดความต้องการพื้นที่ฝังกลบ (Zero Waste To Landfill) และช่วยลดก๊าซเรือนกระจก”

ในงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย หรือ EnwastExpo 2023 (Environmental & Waste Management Expo 2023) ได้จัดภายใต้แนวคิด “ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า” โดยการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2566

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงาน, รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ และเอกชน

สำหรับความน่าสนใจของการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดแสดงเทคโนโลยีจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน นำเสนอ กระบวนการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-Processing of Waste Materials in Cement Kiln) พร้อมตัวอย่างกากของเสีย โครงการสนับสนุนด้านความยั่งยืนและแนวทางลดของเสียที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ เช่น โครงการรื้อร่อนบ่อขยะรวมถึงการรวบรวมขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เป็นการสนับสนุนการปิดวงจร Close the Loop ของขยะที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิล เพื่อลดผลกระทบของขยะประเภทนี้รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

นอกจากนิทรรศการด้านการจัดการขยะแล้ว นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ในนามคณะทำงาน TCMA on Circular Economy สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยยังได้ ร่วมการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Innovative Waste Utilization in Cement Production: A Sustainable Solution” ร่วมกับนางสาวอุมาพร เจริญศักดิ์ ประธานคณะทำงาน TCMA on Circular Economy สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

ขณะที่ นายนิพนธ์ เสถียรมั่นคง General Manager บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ได้ร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อ “Manage Environmental Challenges with Offshore Decommissioning and Waste Management” ร่วมกับ ดร.วิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน รวมถึง นายยุทธพล ใจดี QHSE Compliance Department Manager บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “AFR Utilization in Cement Manufacturing: A Sustainable Way” ด้วยเช่นกัน

“ในโอกาสครบรอบ 22 ปี ที่อินทรี อีโคไซเคิลได้มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการบริการจัดการของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการนำของเสียมาเป็นพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตามหลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” นางสาวสุจินตนา กล่าว

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000099552