The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

เตรียมพบกับ 4 มหกรรมแสดงสินค้าระดับโลกด้านอุตสาหกรรมโลหะ 20-22 ก.ย. 66

“มหกรรมแสดงสินค้าระดับโลก"

เตรียมพบกับ 4 มหกรรมแสดงสินค้าระดับโลกด้านอุตสาหกรรมโลหะ สายไฟ ลวด ท่อและท่อร้อยสาย เทคโนโลยีโรงหล่อ และโลหะวิทยา ที่ไบเทค บางนา วันที่ 20-22 ก.ย. 66

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร และมีประชากร 675 ล้านคน ในปี 2022 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีมูลค่า 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และปัจจุบันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก คาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไต่ขึ้นสู่อันดับที่ 4 ด้วยเหตุนี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยแผนแม่บทการเชื่อมโยงของอาเซียนปี 2025 มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน การเชื่อมต่อข้ามพรมแดน และการระดมเงินทุนภาคเอกชนเป็นประเด็นสำคัญ

ด้วยโครงการหลักต่างๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านพลังงาน ถนน ระบบรางน้ำ และอื่นๆ ตลอดจนการขยายตัวในความทันสมัยของภาคอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คาดว่าจะดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้ ความต้องการเครื่องจักร และการแทนเทคโนโลยีที่ไม่ได้มาตรฐาน เครื่องมืออุปกรณ์และโซลูชันในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุดิบคุณภาพสูง และบริการด้านวิศวกรรม คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น

งานแสดงสินค้าเพื่อภาคธุรกิจเฉพาะทาง งาน wire and Tube Southeast Asia งาน GIFA and METEC Southeast Asia นับถอยหลังก่อนจะเปิดประตูต้อนรับที่ไบเทค งานแสดงสินค้าทั้ง 4 งาน จัดโดยบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย และต้อนรับผู้แสดงสินค้า 400 ราย จาก 30 ประเทศ ด้วยช่วงเวลาที่เหมาะสมของการจัดงาน คาดเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจลงทุนในภูมิภาค อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่กำลังก้าวหน้าและความต้องการที่เคยถูกปิดกั้น จะเสริมความต้องการให้เพิ่ม

การจัดงานขึ้น ณ ศูนย์กลางของภูมิภาคที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เมืองอย่างรวดเร็ว ภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโครงการอันหลากหลายที่กำลังจะมีขึ้น งานแสดงสินค้าทั้ง 4 งาน เน้นย้ำถึงพลังขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังของโครงการเหล่านี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสายไฟ ลวด เคเบิล ท่อและท่อร้อยสาย โรงหล่อ การหล่อ และโลหะวิทยา ทำหน้าที่เป็นรากฐานให้กับภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ตั้งแต่การก่อสร้างและงานโครงเหล็ก ไปจนถึงเครื่องจักร ยานยนต์ และโซลูชันด้านพลังงาน ด้วยการนำอุตสาหกรรมที่สำคัญเหล่านี้มารวมกันภายใต้เวทีเดียวกัน ทำให้เกิดตลาดแบบครบวงจรและครอบคลุมสำหรับภาคธุรกิจ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการเติบโตและความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

Wire and Tube Southeast Asia 2023

งานแสดงสินค้าจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน นำเสนอกลุ่มประจำชาติและกลุ่มประเทศ 7 กลุ่ม ได้แก่ ออสเตรีย จีน เยอรมนี อิตาลี ไต้หวัน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวแทนของระบบนิเวศตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สำหรับภาคอุตสาหกรรมสายไฟ ลวด เคเบิล ท่อและท่อร้อยสาย บริษัทฯ ที่จัดแสดงจะประกอบด้วยผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ ผู้ผลิตสายไฟและสายเคเบิล ผู้ชำนาญการด้านใยแก้วนำแสง ผู้ให้บริการโซลูชัน พลังงานหมุนเวียน ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการผลิตและแปรรูปท่อและท่อร้อยสาย และอื่นๆ

ตัวอย่างรายชื่อแบรนด์ที่มาจัดแสดง อาทิ Maillefer Extrusion OY, Hitachi High-tech Analytical Science GmbH, Rautomead Limited, Schlatter Industries AG, Upcast Oy และบริษัทชั้นนำในประเทศ Marposs (Thailand) Co Ltd และ Greensource (Thailand) Co. Ltd. คาดว่ามีผู้เข้าชมงานมากกว่า 9,000 ราย ที่มาจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ น้ำมัน ก๊าซ การก่อสร้าง พลังงาน การขนส่ง โทรคมนาคม ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากเครื่องจักร อุปกรณ์และโซลูชันแล้ว งาน wire and Tube Southeast Asia 2023 ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันอีกมากมาย เช่น การประชุมเชิงวิชาการ การนำเสนอทางด้านเทคนิค และกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ โดยเราจะประนีประนอมความขัดแย้งระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคม กับความรับผิดชอบของสังคมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร อุตสาหกรรมสายไฟ ลวด ท่อและท่อร้อยสาย จะก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นบางส่วนที่จะพูดคุยกันในระหว่างการประชุมนานาชาติเป็นระยะเวลา 2 วัน "มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน การเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส" ซึ่งจัดขึ้นร่วมกันโดยบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย และสมาคมลวดและเครื่องจักรระหว่างประเทศ การประชุมครั้งนี้จะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมที่สุด เป็นช่วงเวลาที่ภูมิภาคกำลังยกระดับความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดการปล่อยคาร์บอน

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค

ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะยังคงเห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของความต้องการเหล็กโครงสร้างต่อไป การกลับมาของการท่องเที่ยวและการรีสตาร์ตโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้าในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม น่าจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ภาคส่วนที่สำคัญที่สุดที่มีส่วนสนับสนุนการบริโภคเหล็กของภูมิภาค ได้แก่ การผลิตพลังงาน การขนส่ง การก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา และบรรจุภัณฑ์เหล็ก/โลหะ ทำให้เทคโนโลยีโลหะวิทยาและการหล่อมีความต้องการสูงเป็นพิเศษในภูมิภาคนี้

- การก่อสร้าง ภูมิภาคเอเชียเกิดใหม่ยังคงเป็นตลาดการก่อสร้างที่มีการเติบโตเร็วที่สุดต่อเนื่องไปอีก 15 ปี ภูมิภาคนี้เป็นที่ตั้งของตลาดการก่อสร้างระดับประเทศที่เติบโตเร็วสี่อันดับแรก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย การเร่งรัดโครงการลงทุนภาครัฐในภูมิภาคจะเป็นการกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมด้วย

- ยานยนต์ ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ระดับภูมิภาคของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกหลายราย รวมถึงโตโยต้าและฮอนด้า อินโดนีเซียเป็นที่ตั้งของตลาดยานยนต์สองล้อและสี่ล้อที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดังนั้นตลาดเทคโนโลยีการหล่อโลหะจึงมีศักยภาพในการเติบโตสูง

- พลังงาน อาเซียนเป็นผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่อันดับสี่ของโลก โครงสร้างพลังงานในปัจจุบันโน้มเอียงไปทางการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบดั้งเดิม โดยมีเชื้อเพลิงฟอสซิลคิดเป็น 83% ของสัดส่วนการใช้พลังงานทั้งหมด และคาดว่าความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้น

GIFA and METEC Southeast Asia

ด้วยยุทธศาสตร์การจัดงานแสดงสินค้าขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชั้นนำและเกิดใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดงานครั้งที่ 2 ของ GIFA and METEC Southeast Asia ท่ามกลางอุตสาหกรรมเหล็กที่กำลังฟื้นตัวและการบริโภคเหล็กที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กันไปกับความต้องการของโซลูชันโรงหล่อและเทคโนโลยีโลหะวิทยาในภูมิภาค จะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตแบบเติมเนื้อ เครื่องหล่อโลหะ ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปและแปรรูป และเทคโนโลยีใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่ยานยนต์ อาคารและการก่อสร้าง พลังงานและก๊าซ ตลอดไปจนถึงโรงงานโลหะและเหล็กกล้า

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเยี่ยมชมได้ที่ wire, gifa, Tube และ metec

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/corporate-moves/tech/innovation/1089102