The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

แอลจี ผุดโซนนิทรรศการ ESG ในงาน CES 2023

“งาน

โซนนิทรรศการ ESG นี้ แอลจีนำหลากนวัตกรรมทั้งด้านรักโลกและการช่วยเหลือผู้ใช้งานมาโชว์ อาทิ เทคโนโลยีการรีไซเคิลโฟม ระบบซ้อนหน้าจอบรรยายภาษามือบนทีวีที่ย้ายตำแหน่งและปรับขนาดได้ง่าย เป็นต้น

วันที่ 1 มกราคม 2565 แอลจี อีเลคทรอนิคส์ จัดนิทรรศกาล Better Life for All แสดงวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance : ESG) รวมถึงนวัตกรรมสุดล้ำ ภายในงาน CES 2023

แอลจี ระบุว่า ภายในงานจะแบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เพื่อโลก (For Planet) เพื่อผู้คน (For People) และ ความมุ่งมั่นของเรา (Our Commitment) โดยงานนี้ออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ชมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลที่มีเวอร์ชั่นอักษรเบรลล์ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านได้ หรือป้ายข้อมูลที่จัดวางให้อยู่ในระดับที่ผู้นั่งวีลแชร์อ่านได้สะดวก

อีกทั้งยังมีล่ามผู้เชี่ยวชาญภาษามือคอยช่วยเหลือ และมีหุ่นยนต์ LG CLOi GuideBot คอยให้บริการภาษามือดิจิทัล รวมถึงการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Sustainable Cycle – วงจรที่ยั่งยืนตลอดชีวิตผลิตภัณฑ์

ในส่วนของโซน เพื่อโลก จะนำเสนอโครงการ เช่น Sustainable Cycle หรือวงจรที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เช่น การรวบรวม กำจัด และนำขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ โดยผู้เข้าชมจะได้เห็นว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากศูนย์รีไซเคิลชิลซอของแอลจี ได้ถูกนำมาใช้ผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไร

ไฮไลท์อื่นๆ ยังรวมถึงสวนอัจฉริยะ LG Smart Park ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองชางวอน เกาหลีใต้ และโรงงานประหยัดพลังงานของแอลจี รวมถึงเทคโนโลยีการรีไซเคิลโฟม Expanded Polystyrene (ESP) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อให้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม

หลากนวัตกรรมเพิ่มความง่ายในการใช้สินค้า

ด้านโซน เพื่อผู้คน นำเสนอโครงการและความสำเร็จในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดทำคู่มือการใช้งานแบบเสียงและภาษามือ รวมถึงฟีเจอร์เพื่อเพิ่มการเข้าถึง เช่น การจดจำเสียง สั่งการด้วยเสียง และเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ทดลองใช้ออพชั่นการเข้าถึงต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ทีวี เช่น การแปลงเสียงบรรยายเป็นข้อความ และหน้าจอบรรยายภาษามือที่ย้ายตำแหน่งและปรับขนาดได้ง่ายเทคโนโลยีการรีไซเคิลโฟม

ย้ำเป้า Better Life Plan 2030

ส่วนโซน Better Life for All คือนิทรรศการภายใต้แนวคิด ความมุ่งมั่น ที่สะท้อนความทุ่มเทของแอลจีในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัทตามแผน Better Life Plan 2030 ที่แอลจีตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตสินค้าลง 50% เมื่อเทียบกับปี 2017 และพัฒนาให้สินค้าหลัก 7 รายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ต่อหน่วยภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับปี 2020

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะเพิ่มฟีเจอร์เพื่อช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ภายในปี 2025 รวมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานแบบเสียงและวิดีโอแนะนำการใช้งานเป็นภาษามือสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแอลจี ภายในปี 2030

อี จอง ซอก หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลกของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ กล่าวว่า แอลจีไม่เคยหยุดท้าทายตัวเอง เพื่อสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น และทำให้วิสัยทัศน์ Better Life for All กลายเป็นจริง นิทรรศการของแอลจีที่มุ่งเน้นเรื่อง ESG จะทำให้ผู้เข้าชมงาน CES ได้เข้าใจถึงคุณค่า ความมุ่งมั่น และความทุ่มเท ที่เป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าบนเส้นทางเพื่อความยั่งยืน รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เราพัฒนาขึ้น เพื่อทำอนาคตที่สดใสยิ่งกว่าให้กลายเป็นจริง

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/marketing/news-1162481