The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

รัฐ - เอกชน ร่วมจัด Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2024 วันที่ 3 - 5 ก.ค.

“EVAT"

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผนึก EVAT- พันธมิตรจัดงาน “Electric Vehicle Asia” และ “iEVTech 2024“ ระหว่าง 3 - 5 ก.ค. 67 ขนทัพนวัตกรรมอีวี เสริมศักยภาพห่วงโซ่อุปทานไทย ดันไทยเป็นฮับอาเซียน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผนึก สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า (EVAT) พร้อมด้วยหน่วยงานรัฐและภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังจัดงาน “Electric Vehicle Asia” และ “iEVTech 2024” ชูแนวคิด “EV Ecosystem Transformation Towards Net Zero” ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม EV ในภูมิภาคพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางบีโอไอในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่สองหรืออีวี 3.5 ในช่วงระยะเวลา 4 ปีตั้งแต่ 2567-2570 เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งรถยนต์นั่งรถ กระบะไฟฟ้าไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

“เราเชื่อมั่นว่ามาตรการอีวี 3.5 และอีกหลายมาตรการต่อจากนี้ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่ต้องการผลักดันให้ไทยเป็นหัดยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคและดึงนักลงทุนรายใหม่เข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายเดิมเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรทั้งระบบชาร์จการรีไซเคิลแบตเตอรี่และการยกระดับห่วงโซ่อุปทานซึ่งเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับฐานการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย”

นายกฤษฏา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวว่า วันนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย รัฐบาลได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย 30@30 คิดตั้งเป้าการผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573

“ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่นั้นมีอัตราการเติบโตในภาพรวมเติบโตจากปีก่อนอยู่ที่ราว 690% ซึ่งปัจจัยบวกที่สำคัญมาจากการส่งเสริมของนโยบายจากภาครัฐรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ในวันนี้หันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนอกจากนี้มีการสนับสนุนให้ใช้รถสาธารณะไฟฟ้าอย่างรถเมล์ไฟฟ้าสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในปัจจุบันที่หันมาสนับสนุนพลังงานสะอาด”

นอกจากนี้อีกมิติที่สำคัญของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าคือ สถานีชาร์จ โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2566 พบว่ามีจำนวนหัวจ่ายสาธารณะกว่า 9,600 หัวจ่ายจากสถานีชาร์จทั้งหมดกว่า 2,600 แห่งทั่วประเทศนับเป็นเป็นการเติบโตที่ดี แต่ก็ยังต้องมีการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนให้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้อานิสงส์จากนโยบายอีวี 3.0 และอีวี 3.5 ของภาครัฐ

ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญของการกำหนดยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศการพัฒนาชิ้นส่วนและห่วงโซ่อุปทานซึ่งทางสมาคมยังคงมุ่งหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีวีในไทย

สำหรับการจัดงาน “Electric Vehicle Asia และ IEVTech 2024 ที่จัดขึ้นพร้อมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 (ASEW) ได้ขนทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยด้านยานยนต์ไฟฟ้ามามากกว่า 250 แบรนด์ จาก 25 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมในทุกห่วงโซ่อุปทานของระบบนิเวศทางธุรกิจของยานยนต์ไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังมีพาวิเลียนนานาชาติกว่า 7 ประเทศ ทั้ง เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ และไต้หวัน ที่สำคัญภายในงานยังมีการจัดสัมมนาในห้วข้อที่สำคัญเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าอย่างรอบด้านกว่า 50 หัวข้อ อาทิ การประชุมนานาชาติด้านยานยนต์ไฟฟ้า iEVTech, EVAT Tech Forum และ ASEAN EV Round Table เป็นต้น

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/economy/news-1570872