The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

ADVERTORIALS

    

Networking Event กับธุรกิจ Startupในยุคสมัยนี้ การจัดงานที่รวมกลุ่มคนทำธุรกิจในวงการมาพบปะ พูดคุย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมอาชีพ ผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกันในอนาคต เรียกการจัดงานประเภทนี้ว่า ‘เน็ตเวิร์กกิ้งอีเว้นท์’ (Networking Event) ซึ่งอาจจัดขึ้นตามงานสัมมนาต่างๆ หรือ ปาร์ตี้เล็กๆ หลังงานเลิก เพื่อให้ผู้คนที่มางานได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น

Networking Event ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ผู้คนจากหลากหลายวงการได้รู้จักธุรกิจของคุณมากขึ้น และยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติกับนักธุรกิจที่คร่ำหวอดในวงการมาเป็นเวลานาน ทำให้คุณได้รับข้อแนะนำดี ๆ และไอเดียใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงานได้ และยังต่อยอดธุรกิจของคุณให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้ หากได้แลกเปลี่ยนบทสนทนากับนักธุรกิจประเภทต่าง ๆ จนถูกคอกัน ก็จะทำให้คุณมีเพื่อนทางธุรกิจที่สามารถให้ความช่วยเหลือกันทางธุรกิจต่อธุรกิจได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการขยาย Connection หรือ Partner ใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าได้เช่นกัน

จะเห็นได้ว่า การจัด Networking Event จะมีเป้าหมายในการเข้าร่วมงานอย่างชัดเจน ดังนั้น การออกแบบธีมงาน การตกแต่งสถานที่ บรรยากาศให้มีความผ่อนคลาย รวมไปถึงการเลือกสถานที่ควรจะมีทำเลที่เดินทางสะดวก หรือไม่ลึกลับซับซ้อนมากเกินไป ขนาดของพื้นที่มีความกว้างขวางมากพอที่จะรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และไม่แออัดจนเกินไป ที่จอดรถควรรองรับได้เพียงพอกับผู้ร่วมงาน เป็นส่วนประกอบสำคัญของการจัดงาน

เรียบเรียงข้อมูลจาก https://www.venuee.co/blog/ทำความรู้จักกับ-networking-event