The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

พาณิชย์ยกทัพผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือ โรดโชว์ BCG Plus

“BCG

กระทรวงพาณิชย์ยกทัพ 50 ร้านค้าชั้นนำ 17 จังหวัดภาคเหนือ โรดโชว์ Local BCG Plus ที่เชียงใหม่ ชูสินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-อัตลักษณ์ท้องถิ่นนวัตกรรม คาดสร้างรายได้กว่า 135 ล้าน

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าและบริการเด่นและการเจรจาธุรกิจภาคเหนือ Northern Local Plus Fair 2023 โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลประเทศอินเดีย เมียนมา และจีน พาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า BCG กลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าร่วมงาน

นายกีรติเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มี นโยบายสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานราก หรือ Local Economy มีการสร้างทีมเซลล์แมนจังหวัดและเซลล์แมนประเทศ เป็นผู้ขับเคลื่อนและผลักดันการค้า รวมถึงส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับสินค้า โดยเฉพาะสินค้า Local Plus ที่ตอบโจทย์การสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นตาม BCG Model ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจำหน่าย

ในครั้งนี้เจ้าภาพ คือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือที่เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะพัฒนาและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) ไปสู่ระดับนานาชาติ จึงจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการเด่นและการเจรจาธุรกิจภาคเหนือ หรือ Northern Local Plus Fair 2023 ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายกีรติเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มี นโยบายสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานราก หรือ Local Economy มีการสร้างทีมเซลล์แมนจังหวัดและเซลล์แมนประเทศ เป็นผู้ขับเคลื่อนและผลักดันการค้า รวมถึงส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับสินค้า โดยเฉพาะสินค้า Local Plus ที่ตอบโจทย์การสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นตาม BCG Model ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจำหน่าย

ในครั้งนี้เจ้าภาพ คือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือที่เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะพัฒนาและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) ไปสู่ระดับนานาชาติ จึงจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการเด่นและการเจรจาธุรกิจภาคเหนือ หรือ Northern Local Plus Fair 2023 ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ สินค้านาทีทอง เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ กิจกรรมช็อปปั๊ปรับโชค เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 200 บาท แลกรับคูปองลุ้นโชครับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า จับแจกทุกวัน และกิจกรรมเกมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 25,000 บาท/วัน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/local-economy/news-1276663