The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

สภาอุตฯ โคราชจัดใหญ่งาน “Agro FEX 2022” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี คาดเงินสะพัด 600 ล้าน

“Agro

สภาอุตสาหกรรมโคราชร่วมมือภาครัฐและเอกชน จัดใหญ่ “ Agro FEX 2022” งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป ส่งท้ายปี 2565 ระหว่าง 1-4 ธ.ค.นี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า 600 ล้าน เผย “จุรินทร์” รมว.พาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.), ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 2 (BOI), สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ได้กำหนดจัดงาน “Agro FEX 2022 BCG Model” งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

“นางธิดารัตน์

รวมไปถึงเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้อีกทางหนึ่ง ทั้งสองงานถือได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ ที่รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูปมาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร, คำมั่นสัญญาของท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุม COP 26 ที่จะให้ไทยเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065 เป็นที่มาของการใช้แนวทาง BCG model ในการขับเคลื่อนดพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม, การหมุนเวียนใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่ม, การใช้พลังงานหมุนเวียน และการจัดการธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

“Agro

สำหรับงาน “Agro FEX 2022” จัดขึ้นใน วันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เป็นความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในการจัดกิจกรรม แสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU ซึ่งมีความร่วมมือ จากหลายฝ่าย โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ คือ การจัด business matching ผ่านสำนักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ, การแสดงผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.), BOI จัดบูทให้ความรู้เรื่องส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย BCG รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจ จัดนิทรรศการ จับคู่ธุรกิจ ประชุมสภาภาคอีสาน และดูงาน , การบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม งานนิทรรศการ และ คลินิกให้คำปรึกษา การจัดแสดงและการสาธิตใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

ด้าน ดร.สุรัชสานุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า การสนับสนุนงานแสดงสินค้า งาน Agro FEX 2022 อยู่ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมงานแสดงสินค้าในประเทศ ในโครงการที่ชื่อว่า Empower Thailand Exhibition (EMTEX) โดยโครงการนี้มุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพระดับภูมิภาค โดยอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าที่มีความพร้อมในทุกมิติ

จากการที่ทีเส็บได้ร่วมทำงานกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิด เราเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ โดยงานแสดงสินค้า Agro FEX 2022 ถือเป็นการยกระดับงานปีที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมาให้เป็นงานแสดงสินค้าที่นำเสนอศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือ BCG เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทีเส็บให้การสนับสนุนงบประมาณก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ในงาน ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท

“Agro

ทีเส็บพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันงานนี้ในระยะยาวอย่างเต็มที่ โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเป็นตัวนำ ทั้งสนับสนุนในรูปแบบของงบประมาณ กิจกรรมดำเนินการ และเป็นที่ปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย (Target Buyer) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากที่สุด

การสนับสนุนงานในครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันงานแสดงสินค้าเพื่อเติบโตในรูปแบบที่เรียกว่า Trade Exhibition เพื่อให้งานเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000110175