The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

ไทย เจ้าภาพ ICCA 2023 ต่อยอดดึงงานประชุมนานาชาติเข้าประเทศ

“ICCA

“ทีเสีบ” เผยประเทศไทย เป็นเจ้าภาพงานประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ICCA Congress 2023 หวังต่อยอดดึงงานประชุมนานาชาติเข้าประเทศ

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ICCA Congress 2023 ที่กรุงเทพฯ ในปี 2566 ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมการประชุมนานาชาติ (International Congress and Convention Association) หรือ ICCA องค์กรหลักด้านการประชุมนานาชาติที่มีสมาชิกกว่า 1,000 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

โดยงานดังกล่าวนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญและมีความหมายมากต่อประเทศไทยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดประชุมสู่อนาคต อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ให้เป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งจะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของกรุงเทพฯในฐานะมหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ อีกด้วย

“การจัดงานประชุมนี้ ผลที่ได้ทางเศรษฐกิจนอกจากด้านรายได้ และการขยายโอกาสทางธุรกิจแล้ว ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างระดับนานาชาติจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งในและต่างประเทศตลอดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อประเทศเจ้าภาพจัดงานประชุมซึ่งช่วยสร้างการรับรู้ในตลาดไมซ์คิดเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท”

สำหรับงาน ICCA Congress 2023 กำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2566 คาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุมชาวต่างชาติกว่า 1,000 คน และผู้ร่วมงานชาวไทย ประมาณ 200 คน สร้างรายได้เข้าประเทศและก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 105 ล้านบาท เกิดผลประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจในประเทศประมาณ 59 ล้านบาท และจะเกิดการจ้างงานประมาณ 73 อัตรา ตลอดจนสร้างรายได้จากภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บโดยประมาณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุม ประมาณ 3.62 ล้านบาท

นายจิรุตถ์กล่าวต่อไปว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้ ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างมาก การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างช่วงการประชุม ICCA Business Exchange ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการประมูลสิทธิการจัดงาน ขั้นตอนการคัดเลือก และงบประมาณ สามารถสร้างโอกาสให้ประเทศไทยชนะการประมูลสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมต่าง ๆ ในอนาคตได้

นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารของสมาคมนานาชาติที่จะได้รับเชิญมาร่วมงานดังกล่าว กว่า 30 คน จากโอกาสที่เกิดขึ้นนี้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเข้ามาจัดงาน จำนวนกว่า 20 งาน

พร้อมกันนั้น ทีเส็บจะใช้โอกาสนี้ เร่งพัฒนาเมืองไมซ์ โดยจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นเมืองไมซ์ เข้าร่วมงาน เพื่อให้รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติจากต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานด้านไมซ์สู่สากลสำหรับรองรับการประชุมนานาชาติ

โดยทีเส็บมีเป้าหมายที่จะเชิญสมาคมในประเทศอย่างน้อยอีก 20 สมาคม เข้าร่วมงาน ICCA Congress FOC และการประชุม Incredible Impacts Program ที่นำเสนอให้เห็นผลกระทบเชิงบวกของงานประชุมนานาชาติต่อสังคม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการประชุมวิชาการนานาชาติ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานประชุมในอนาคต อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการทำความรู้จักแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับสมาคมนานาชาติอย่างน้อย 30 สมาคมจากทั่วโลก

“ปี 2566 จะเป็นปีแห่งการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ให้กลับมามีปฏิสัมพันธ์แนบแน่นของประชาคมโลกอีกครั้ง และร่วมกำหนดวิสัยทัศน์แห่งอนาคตในมิติต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประชาคมโลก และ ICCA ด้วย” นายจิรุตถ์กล่าวสรุป

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/tourism/news-912555