The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

GIT ยกทีมกูรูอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก จัดเวทีการประชุมนานาชาติ ชี้เทรนด์อนาคต

“GIT"

GIT ชูจังหวัดจันทบุรี นครอัญมณีโลก จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Towards the Sustainable Gem Industry Beyond 2022” ระหว่างวันที่ 2 – 3 ก.พ. ดึงนักวิชาการและผู้ประกอบการคร่ำหวอดในอุตสาหกรรมจากทั่วโลกกว่า 150 ราย ร่วมประชุมชี้เทรนด์อนาคต ย้ำนโยบายไทยดันอุตสาหกรรมเติบโตยั่งยืน

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เปิดเผยว่า จากตัวเลขการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ที่จัดเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยตัวเลขการส่งออกรวมทองคำในรอบ 11 เดือน ( ม.ค. - พ.ย. 64) ที่ผ่านมา มีมูลค่าสูงถึง 9,215.67 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยจุดแข็งดังกล่าว รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง หรือ Hub ในการผลิต การค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในฐานะของการเป็นผู้นำ ด้านวิชาการอัญมณีและเครื่องประดับ กำหนดจัด การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 (The 7th International Gem & Jewelry Conference” (GIT 2021)) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการผลิตและปรับปรุงคุณภาพพลอยสีที่สำคัญที่สุดของประเทศ พร้อมกับการเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งด้านการตรวจสอบ การออกแบบ และการตลาดรวมถึงวิเคราะห์ทิศทางอุตสาหกรรมอัญมณีโลกที่กำลังเกิดขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างไทย และ ต่างชาติ เป็นการประชุมที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่ออุตสาหกรรม และจะสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอัญมณีไทย

สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับในครั้งนี้ จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Towards the Sustainable Gem Industry Beyond 2022” มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกกว่า 150 ราย เข้าร่วมประชุม โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการตรวจสอบ การออกแบบ และ การตลาด มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เทรนด์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) การศึกษาระบบสำแดงและการติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับโลกที่จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลก

“GIT"

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อาทิ

• Dr. Gaetano Cavalieri ; President of The World Jewellery Confederation (CIBJO) “Progress of Sustainable Development in Global Gem and Jewelry Community”

• Ms. Iris Van Der Veken ; Executive Director, Responsible Jewellery Council (RJC) “Responsible Sourcing & Product Disclosure: Key Requirements for New Generation of Consumers”

• Mr.Clement Sabbagh; President of International Colored Stones Association (ICA) “Future Prospects of Global Colored Stones Indestry after Covid-19” เป็นต้น

นอกจากนี้ สถาบัน ยังได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจควบคู่ไปกับงานครั้งนี้ด้วย โดยจัด งานประชุมวิชาการด้านพลอยสี หรือ Corundum Symposium ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่เน้นความสำคัญกับอัญมณีประเภทคอรันดัม ได้แก่ ทับทิม ไพลิน บุษราคัม และ แซฟไฟร์สีต่างๆ ซึ่งประเทศไทยจัดว่าเป็นผู้ส่งออกหลักของอัญมณีกลุ่มนี้

และการจัดแสดงผลงานประกวดสุดยอดพลอยสวย หรือ GIT’s Enchanting Ruby & Sapphire Awards ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลของคอรันดัม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าอัญมณีคุณภาพของประเทศไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก ซึ่งมีพลอยที่เข้าร่วม การประกวดครั้งนี้มากถึง 50 เม็ด และแต่ละเม็ดถือเป็นสุดยอดพลอยที่หาชมได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ การจัดงาน GIT 2021 ยังได้จัดอยู่ในช่วงเดียวกับการจัด งานแสดงสินค้าพลอยและเครื่องประดับนานาชาติจันทบุรี 2021-2022 (International Chanthaburi Gems and jewelry Festival 2021 – 2022) ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และ บริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ ซึ่งภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับกว่า 300 คูหา และ บริการ GIT Mobile Lab เพื่อให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 634 4999 ต่อ 452 - 455

ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000008029