The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

“ทีเส็บ” จับมือ ATTA ผนึกพันธมิตรไมซ์เชื่อมโยงผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมรับนักเดินทางเส้นทาง R3A

“GMS

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า การจัดงานประชุมสัมมนานานาชาติ GMS LOGISTIC TOURISM MICE & TRADE FORUM 2021 ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประชุมโลจิสติกส์ ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและไมซ์ของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) โดยสำหรับงานในปีนี้นั้น ได้ยกเอาประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือบนเส้นทางการเชื่อมโยง R3A อันประกอบด้วย ไทย ลาว และจีน มาเป็นประเด็นในการประชุมหารือ เพื่อสร้างเครือข่ายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์บนเส้นทางเชื่อมโยง R3A โดยภายในงานได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ใช้เวทีจับคู่ทางการค้า รองรับนักเดินทางไมซ์ หลังมีการเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูง จีน-ลาว ไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

โดยการจัดงานในครั้งนี้ TCEB ได้ร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง สมาคมผู้ขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS – FRETA ประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างบูรณาการบนเส้นทางการเชื่อมโยง R3A อันจะก่อให้เกิดการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกันสูงสุดบนเส้นทาง R3A หรือ เส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) ซึ่งเชื่อมการขนส่งทางบกระหว่างนครคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีน กับกรุงเทพฯ ของไทย ผ่าน 3 ประเทศคือ จีน-สปป. ลาว-ไทย รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเชื่อมโยงการคมนาคมในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงนับเป็นโครงการบูรณาการเศรษฐกิจในระดับมหภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ นับว่าเป็นโอกาสสูงมากที่ประเทศไทยจะมีช่องทาง โอกาสในการเปิดรับนักเดินทางกลุ่มนี้จากประเทศจีนตอนใต้ ที่จะเดินทางมาทางรถไฟ รถยนต์และเรือ เพื่อมายังจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือและอีสานของประเทศไทย ทำให้เส้นทางดังกล่าว ถือเป็นเส้นทางแห่งโอกาสและเส้นทางใหม่แห่งอนาคต ในการทำตลาดเพื่อรองรับนักเดินทางและนักธุรกิจไมซ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ 1 Marketing 3 Destination

นางศุภวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนงานในการส่งเสริมกิจกรรมไมซ์บนเส้นทางเชื่อมโยง R3A ของ TCEB ในปี 2565 TCEB ได้ร่วมกับพันธมิตรเตรียมจัดทำแผนงานกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและไมซ์เชื่อมโยงเส้นทาง R3A เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางและแผนดำเนินการสู่ภาคปฏิบัติ นำไปสู่การผลักดันให้เกิดการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าการลงทุนให้กับอุตสาหกรรมสินค้าและบริการบนพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดงานแสดงสินค้า โดยการสนับสนุนงบประมาณจัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และบริการเด่นของพื้นที่

“GMS

รวมถึงสนับสนุนการเดินทางของนักธุรกิจไมซ์จาก 3 ประเทศบนเส้นทาง R3A ส่งเสริมให้เกิดการสร้างการรับรู้ถึงสินค้าและบริการใหม่บนเส้นทางเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ผ่านการจัดกิจกรรม FAM TRIP เพื่อนำเสนอและต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์บนเส้นทางสายไมซ์ โดยใช้องค์ประกอบ Thailand 7 MICE Magnificent Theme (7 Theme) เป็นกลไกเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดเส้นทางเชื่อมโยงของทั้ง 3 ประเทศ รวมถึงส่งเสริมและเปิดโอกาส ให้เกิดการเจรจาจับคู่ทางการค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านธุรกิจไมซ์ของผู้ประกอบการไมซ์ 3 ประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรม MICE Business Roadshow R3A มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังผลักดันให้ภาคเอกชนและเครือข่ายในพื้นที่สร้างเครือข่าย เพื่อรวมตัวกันเสนอเป็นเจ้าภาพในการประมูลสิทธิ์ งาน International Meeting & Conference ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเด่นลงในพื้นที่อีกด้วย

ด้าน​ นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กล่าวว่า ปี 2565 ยังต้องลุ้นต่อเนื่องว่าตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนจะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง โดยจากการได้ประสานงานพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน ระบุว่าปัจจุบันประเทศจีนยังเลือกดำเนินนโยบาย “Zero Covid” อยู่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงระบาดซ้ำ อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อว่าภาพรวมการท่องเที่ยวไทยในปี 2565 จะฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีนี้ จากการผ่อนคลายการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ส่วนการเตรียมความพร้อมรับนักเดินทางบนเส้นทางเชื่อมโยง R3A นั้น ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเหมาะที่ผู้ประกอบการจะเร่งเตรียมความพร้อม เพราะหากจีนเปิดให้มีการเดินทางของนักเดินทางจีน ผู้ประกอบการจะได้พร้อมรับคลื่นนักเดินทาง ซึ่งแน่นนอนว่าจะมีนักเดินทางใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สำหรับเส้นทาง R3A หรือ เส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) เป็นทางหลวงนานาชาติที่เชื่อมโยงระหว่าง ไทย - ลาว - จีน ด้วยระยะทางประมาณ 1,240 กิโลเมตร จากเชียงรายสู่คุนหมิง เป็นเส้นทางที่สำคัญต่อทั้งภาคการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว เชื่อมต่อผ่านจุดสำคัญของทั้ง 3 ประเทศ รวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อมายังภาคอีสานของไทย จากเวียงจันทร์ สู่จังหวัดหนองคาย ด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือ 3 ประเทศ ระหว่างประเทศจีน ไทย และสปป.ลาว

ถนนเส้นนี้ถือเป็นเส้นทางสำคัญในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าระหว่างไทยและจีน โดยสินค้าส่วนใหญ่ได้แก่ พืชผัก ผลไม้สด ผลไม้แช่เย็น-แช่แข็ง ผลไม้แปรรูป เครื่องเทศ สมุนไพร และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ มีจุดยุทธศาตร์สำคัญคือสินค้าทางการเกษตร พืชผักและผลไม้ นอกจากนี้ อีกหนึ่งบทบาทของเส้นทาง R3A ยังเป็นเสมือนเส้นทางเชื่อมต่อวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นเส้นทางที่เปิดโอกาสให้ไทยได้รับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้ ไปจนถึงโอกาสในการลงทุนธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ รวมถึงโอกาสในการต่อยอดการเดินทางจากจังหวัดหนองคาย มายังกรุงเทพฯ และพัทยา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการติดต่อค้าขาย ลงทุน ทำธุรกิจ รวมถึงการร่วมประชุม สัมมนาทางการค้าต่างๆ ซึ่งจะสามารถสร้างเม็ดเงินจากการใช้จ่ายของนักเดินทางได้อีกมหาศาล

ที่มา : https://mgronline.com/entertainment/detail/9650000000970