The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

“ทีเส็บ” เร่งอัดฉีดธุรกิจไมซ์ ช่วยปั๊มเศรษฐกิจในประเทศ

“ทีเส็บ"

“ทีเส็บ” เปิดแผนขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าในประเทศปี’65 เผยมุ่งโฟกัส 5 อุตสาหกรรมหลัก หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ปรับรูปแบบการสนับสนุนตอบโจทย์ผู้จัดงานสอดรับสถานการณ์ในยุควิถีใหม่ พร้อมออกแพ็กเกจอัดฉีดผู้จัดงานต่อเนื่อง

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีงานแสดงสินค้าทุกภาคของประเทศที่มีแผนการจัดงานประจำปีและสามารถจัดงานได้ทันที เมื่อประเทศเริ่มมีความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้าทีเส็บจึงเตรียมการสำหรับเร่งกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ แผนการขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าในประเทศ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ภายใต้กลยุทธ์การเสริมความแกร่งระดับชาติ เตรียมส่งเสริมการจัดงานในจังหวัดและเมืองไมซ์ที่มีศักยภาพความพร้อม

โดยมุ่งสร้างงานและสนับสนุนงานตามอัตลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัด พร้อมกระจายการจัดงานสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดงานแสดงสินค้าแบบ B2B เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศอย่างเร่งด่วน เนื่องจากการจัดงานแสดงสินค้าก่อให้เกิดธุรกรรมทางเศรษฐกิจในระยะเวลาอันสั้น

นายจิรุตถ์กล่าวว่า สำหรับเป้าหมายการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศสำหรับปี 2565 นี้ ทีเส็บจะมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น ทั้งการสนับสนุนงานแสดงสินค้าใหม่และงานเดิม ประกอบด้วย

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม รวมถึงกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

4.กลุ่มพลังงานทางเลือก รถยนต์ โลจิสติกส์ และคลังสินค้า

5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม สินค้าและบริการที่มีศักยภาพของภูมิภาค

ทั้งนี้ มีแผนผลักดันงานแสดงสินค้าในประเทศผ่านแคมเปญส่งเสริมการตลาด “Empowering Thailand Exhibition” โดยปรับรูปแบบการสนับสนุนตอบโจทย์ความต้องการผู้จัดงานและสอดรับสถานการณ์การจัดงานในยุควิถีใหม่ ครอบคลุมทุกการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบการจัดงานจริง (physical exhibition) การจัดงานผสมผสานออนไลน์ร่วมกับการจัดงานจริง (hybrid exhibition) และการจัดงานออนไลน์ (virtual exhibition) และแบ่งการสนับสนุนเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณและส่งเสริมการตลาด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจไมซ์ และด้านการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน

นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจ Domestic Exhibition Recovery สำหรับสนับสนุนเร่งส่งเสริมตลาดงานแสดงสินค้าในประเทศ สนับสนุนผู้จัดงานผ่าน 2 แพ็กเกจ ได้แก่

1.แพ็กเกจ Regional Best Show สนับสนุนงานแสดงสินค้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม และเป็นงานที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาค ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภาคี EMTEX ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยงาน ด้วยวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

2.แพ็กเกจ Gear Up Exhibition สนับสนุนงานแสดงสินค้าทั่วไปในวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท สำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนนั้นจะดำเนินการตามเงื่อนไขและการพิจารณาที่กำหนด

ด้านนายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) กล่าวว่า ภาคธุรกิจต่าง ๆ ยังต้องอยู่กับโควิดไปอีกระยะยาว ดังนั้น เพื่อทำให้กิจการและกิจกรรมของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของไทยดำเนินต่อไป และเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น จะต้องทำหน้าที่ต่อไป ไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะหมดไปหรือไม่ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ได้วางแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างปลอดภัย ด้วยมาตรการปกติปัจจุบัน พร้อมทั้งการนำนวัตกรรม และวิทยาการด้านดิจิทัลที่ผู้ประกอบการได้ปรับใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มาเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าสามารถกลับมาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้อย่างสมบูรณ์

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/tourism/news-773720