The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

“นีโอ” ปรับ 3 กลยุทธ์พลิกวิกฤต ลุย 14 งานปี 64 สะพัดกว่าหมื่นล้าน

“นายศักดิ์ชัย"

“นีโอ” ชี้ตลาดงานแสดงสินค้าปี 64 ยังขยายตัวได้ พร้อมปรับ 3 กลยุทธ์เสริมศักยภาพงานเดิม และขยายการจัดงานใหม่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ลุยจัด 14 งานตลอดทั้งปีตามแผน มั่นใจเกิดเงินสะพัดกว่าหมื่นล้านบาทช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ ฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเตรียมขยายการจัดงานรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือนีโอ เปิดเผยว่า จากวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ และการดำเนินการทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไปทั่วโลกนั้น ทำให้ผู้ประกอบการด้านการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติต้องเร่งปรับกลยุทธ์และมองหาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อเสริมประสบการณ์ที่ดี สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ในปี 2564 นีโอวาง 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อนงานแสดงสินค้า ได้แก่ 1. ยกระดับการจัดงานแสดงสินค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจมากขึ้น (B2B) พร้อมคัดสรรนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดง 2. การเพิ่มงานแสดงสินค้าใหม่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 3. การสร้างประสบการณ์ที่ดี (User-experience) ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยนำเครื่องมือออนไลน์สมัยใหม่ (Online Platform) มาใช้

ในปี 2564 นีโอวางแผนยกระดับการจัดงานแสดงสินค้าเดิมด้วยการนำเครื่องมือออนไลน์มาใช้ เช่น การจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบออนไลน์ Virtual Exhibition, การจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar), การเจรจาธุรกิจผ่านระบบ Online Business Matching ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงการจัดงานได้จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ (B2B) เช่น Architect’21Expo งานแสดงสินค้านวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน, InterCareAsia 2021 งานแสดงสินค้านวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ, e-Biz & OEM Manufacturer Expo งานแสดงสินค้าด้านผู้รับจ้างผลิตและการตลาดออนไลน์ครบวงจร เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังวางแผนในการจัดงานแสดงสินค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเติบโตในระดับภูมิภาค อาทิ ASEAN Tools Expo 2021 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุปกรณ์เเละเครื่องมือช่างระดับอาเซียน ที่พบว่าในแต่ละปีจะมีมูลค่าตลาดภายในประเทศมากถึง 5,000 ล้านบาท, Thailand Smart City Expo 2021 งานแสดงสินค้านวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี 5G

นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า ปี 2564 นี้นีโอวางแผนจัดงานแสดงสินค้า 14 งาน ได้แก่ งาน Pet Expo Thailand 2021, Thailand Golf Expo 2021, Thailand Dive Expo 2021, Outdoor & Traveler Expo 2021, Architect’21 Expo, e-Biz Expo 2021,OEM Manufacturer Expo by FTI & NEO 2021, Wedding Fair 2021 by NEO, ASEAN Tools Expo 2021, Inter Care Asia 2021, Pet Expo Championship 2021, Thailand’s Education Technology Expo 2021, Thailand Smart City Expo 2021 และ HERO Thailand 2021 ซึ่งจะสามารถสร้างยอดเงินสะพัดกว่าหมื่นล้านบาท ถือได้ว่าเป็นตัวเร่งในการกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อภายในประเทศที่จะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ มีแผนขยายการจัดงานแสดงสินค้าในอนาคต โดยเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่อีอีซีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะลดลง แต่นีโอยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน จึงได้วางมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล เช่น ระบบลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัส การเว้นระยะห่าง และการจัดที่ระยะห่างของที่นั่งในการสัมมนาต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9640000037379