The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

“ทีเส็บ” MOU ภาคีเครือข่าย “เปิดเมืองปลอดภัย” 10 เมืองไมซ์

“ทีเส็บ"

“ทีเส็บ-สธ.” ผนึก 23 หน่วยงานภาคีเครือข่าย เซ็นเอ็มโอยู “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยของระบบบริการ-สถานประกอบการ เผยพร้อมนำร่อง 10 เมืองไมซ์ทั่วประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงาน 23 ภาคีเครือข่าย อาทิ กรมการท่องเที่ยว, กรมการขนส่งทางบก, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทย, บริษัทท่าอากาศยานไทย, สมาคมโรงแรมไทย ฯลฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน”

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดงานกลุ่มการจัดประชุมและนิทรรศการ การเดินทางและการท่องเที่ยวในเมืองอย่างปลอดภัย ด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

นายจิรุตถ์กล่าวว่า การจัดทำโครงการเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน ต้องดำเนินการพิจารณาด้านการจัดงานให้ครอบคลุมในทุกกิจการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์ เพื่อให้การเปิดเมืองและการจัดงานมีความปลอดภัยทั้งระบบและครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยในระยะแรกจะเริ่มขับเคลื่อนใน 10 เมืองไมซ์ก่อน ประกอบด้วย กรุงเทพฯ, ขอนแก่น, เชียงใหม่, นครราชสีมา, พิษณุโลก, ภูเก็ต, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี และเมืองพัทยา (ชลบุรี)

จากนั้นจะขยายผลไปยังเมืองอื่น ๆ ในระยะต่อไป โดยใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards (TMVS) ร่วมกับแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ หรือ MICE New Normal สำหรับสถานที่จัดงาน ผู้จัดงานผู้ร่วมงาน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างมาตรฐานและความมั่นใจในการจัดงานไมซ์ได้อย่างปลอดภัย

________________________________________________________________________________________________

ทีเส็บ เปิด “MICE Winnovation” ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดงานไมซ์ครบวงจร

“ทีเส็บ” ชูกลยุทธ์หลัก “2HY” ยกระดับสถานที่จัดงานไมซ์

เปิด 6 กลยุทธ์อุ้มไมซ์สู้โควิด-19 “ทีเส็บ” ผนึกเอกชนเดินหน้าลุย

________________________________________________________________________________________________

นอกจากนี้ ทีเส็บยังได้เตรียมจัดโรดโชว์ไปยังเมืองไมซ์ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แนวทางปฏิบัติการป้องกันโควิด-19 พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ และสร้างความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่นั้น ๆ ให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดงาน โดยมีกำหนดไปจัดที่จังหวัดภูเก็ต, อุดรธานี, ขอนแก่น, เชียงใหม่, พัทยา (ชลบุรี) และกรุงเทพฯ ในเดือนเมษายนนี้

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการ “การเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” เป็นการผนึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข

โดยเน้นการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านสุขอนามัยสำหรับสถานประกอบการและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับได้ร่วมกันจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับโครงการ เพื่อเป็นแนวทางของพื้นที่ในการดำเนินการ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัย

โดยจากผลการประเมินตนเองของสถานประกอบกิจการของแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus พบว่า สถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินสูงสุด ได้แก่ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมร้อยละ 100 โรงแรม ร้อยละ 99.1 และห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 97.8 ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการให้ความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการ

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแผนการกระจายวัคซีนว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ทยอยฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อลดความรุนแรงของโรค โดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ของประชากรไทยภายในสิ้นปี 2564 นี้

ควบคู่กับยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการและสุขอนามัยส่วนบุคคลของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยก้าวเดินต่อไป

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/tourism/news-641710