The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4

ทีเส็บเร่งสร้างศักยภาพไมซ์ไทย...ชูลินค้าใหม่ตอบโจทย์เทรนด์โลกจากสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมไมซ์ที่สร้างความท้าทายใหม่ ๆ ต่อธุรกิจไมซ์ไทยที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์โลก เช่น การสร้างประสบการณ์ใหม่ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานไมซ์ การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนการนำเนื้อหาจากชุมชนและท้องถิ่นในประเทศมา สร้างอัตลักษณ์ให้กับการจัดงานไมซ์โดยเน้นการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ...more

“ทีเส็บ” เร่งสร้างคนไมซ์ด้วยศูนย์ภูมิภาคฯ ดัน “ฮับการศึกษาไมซ์อาเซียน”ทีเส็บ ดัน “ศูนย์เครือข่ายการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค” ต่อเนื่อง หวังสร้างคนพันธุ์ไมซ์เพิ่ม พร้อมกระจายทั่วทุกภูมิภาค มั่นใจปี 65 มีบุคลากรเพิ่มอีก 500 คน ต่อยอดส่งความรู้ให้นักศึกษาได้กว่าหมื่น ปีหน้าดันต่อสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมดีมานด์ซัพพลาย หวังไทย “ฮับการศึกษาไมซ์อาเซียน”

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) เปิดเผยว่า ...more

เปิดประตูโรงงานผลิตยา ผู้สร้างโอกาสสำคัญรับสังคมสูงอายุของเอเชียยูบีเอ็มเอเชีย ประเทศไทย ผู้จัดงานซีพีเอชไอ 2019 (CPhI South East Asia 2019) ร่วมมือกับสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน จัดทริปศึกษาโรงงานผลิตยาชั้นนำของไทย เพื่อฉายภาพรวมความสำคัญของอุตสาหกรรมยาไทย และการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันชั้นนำของโลก เพื่อลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศ และเพิ่มความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้กับประชาชน สอดรับกับสังคมสูงอายุของไทยและเอเชีย ...more

ขอนแก่นพัฒนาเมืองมีตัวอย่างความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาเมืองที่น่าสนใจที่จังหวัดขอนแก่น ในรูปแบบของบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด ซึ่งมีสาระสำคัญและแนวคิดการดำเนินการโดยสังเขป ดังนี้

แนวคิดและรูปแบบที่ริเริ่มในการพัฒนาเมืองขอนแก่นนั้นมาจากข้อมูลพื้นฐานที่ว่า จังหวัดขอนแก่นแบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 198 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 1,801,753 คน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี พ.ศ.2558 จำนวน ...more

วาง 3 แนวทางต่อยอด "ตลาดประชารัฐ - OTOP นวัตวิถี" ลดความเหลื่อมล้ำณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดบ้านกรมการพัฒนาชุมชนให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนประเด็น "อธิบดี พช. เล่าขานงาน พช. ก้าวย่างปี 2562"

โดยนายนิสิต กล่าวว่า ในปี 62 ได้วางแนวทางการในการทำงานไว้ 3 แนวทางคือ

1. ก้าวย่างพื้นฐานจะเน้นการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความ ...more

ทีเส็บชู 25 เส้นทางไมซ์กระตุ้นนักเดินทางไมซ์ในประเทศ และต่างประเทศนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติมีอัตราที่สูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการสร้างจุดเด่น ความแตกต่าง และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการด้านธุรกิจไมซ์ ทั้งสถานที่จัดงาน ตลอดจนกิจกรรมใหม่ๆ ...more

อวานี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทขับเคลื่อนธุรกิจสู่อุตสาหกรรมไมซ์ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยม และห้องบอลรูมที่มีเพดานสูงที่สุดในกรุงเทพฯ ทำให้อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (Avani+ Riverside Bangkok) ก้าวขึ้นมามีบทบาทในธุรกิจไมซ์ (MICE) ของประเทศไทย โดยไมซ์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมองค์กร (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมนานาชาติ (Convention) และการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition)

อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ ...more

ปิดฉาก "ATF 2019" (ตอน 1) รุกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง บูมเที่ยวอาเซียนปิดฉากไปแล้วสำหรับการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN TOURISM Forum 2019 : ATF 2019) เมื่อวันที่ 14-18 ม.ค. 2562 ณ เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม โดย 'อาเซียน' ถือเป็นภูมิภาคสำคัญ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยกว่า 10% และอาเซียนสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศคิดเป็นสัดส่วน 12.4% ของจีดีพี ทั้งมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15% ของจีดีพี ในปี 2568

...more

'วีรศักดิ์' เร่งพัทยาไมซ์ซิตี้"วีระศักดิ์" เปิดแผนท่องเที่ยวอีอีซี หนุนพัทยาศูนย์การประชุม จัดนิทรรศการนานาชาติ พัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว ส่งเสริมไทยร่วมต่างชาติเปิดเรือสำราญ ส่งเสริมลงทุนโรงแรมตลาดบนในชลบุรี ชิงลูกค้าแข่งสิงคโปร์ สวนนงนุชลงทุน 1 พันล้านบาทขยายศูนย์ประชุม

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ...more

ดูดีแต่มีจุดอ่อน ภาคธุรกิจระดมไอเดียร่วมกำจัดจุดอ่อนท่องเที่ยวไทยกรุงเทพฯ ถูกจัดเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด และเป็นประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีคำถามอยู่ว่าประเทศมีการวางแผนเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายมากมายในการจัดการการท่องเที่ยวที่มีคนจำนวนมากขึ้นให้ยั่งยืนได้อย่างไร อะไรคือตัวแปรสำคัญและปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยว ใครควรจัดการสิ่งเหล่านี้ ความรับผิดชอบร่วมกันคืออะไร และควรวักได้อย่างไรในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งภาครัฐ เอกชน ...more
1 | 2 | 3 | 4