The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

โคราชเดินเครื่อง “MICE CITY” เต็มสูบ จัดใหญ่ MOU 47 องค์กร ประเดิมงานยักษ์ “Biennale Korat”

“Korat

โคราชเดินเครื่อง “MICE CITY” เต็มสูบจัดใหญ่เซ็น MOU 47 องค์กรหลักขับเคลื่อนเมืองไมซ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Korat MICE City Moving Forward Collaboration” พร้อมประเดิมงานยักษ์ “มหกรรมศิลปะนานาชาติ” Thailand Biennale, Korat 2020 ปลายปีนี้ เชื่อเมืองไมค์สร้างรายได้ให้ ปชช.ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอุตฯ ไมซ์ทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ, ผศ.ดร.ณัฎฐีนี ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนครราชสีมา ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ซิตี้ และยกระดับศักยภาพของเมืองและอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้แก่ การจัดประชุมองค์การ (Meeting) การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมขนาดใหญ่ (Convention) และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) รวมถึงการจัดงาน (Event)

โดยประสานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ รวม 47 องค์กร ภายใต้โครงการ Korat MICE City Moving Forward Collaboration นำโดยจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษารวมทั้งหน่วยงานการกุศล สมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา เป็นต้น

“Korat

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เมืองไมซ์คือเมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดงานประชุม การจัดเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และงานอีเวนต์ โดยเมืองมีศักยภาพที่สำคัญ เช่น ด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมือง ความพร้อมของสถานที่จัดการประชุม งานนิทรรศการ และแสดงสินค้า รวมถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา

นายจิรุตถ์อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บเป็นหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา ปี พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์สำคัญขององค์กร คือ ยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางของไมซ์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และความยั่งยืน

มีทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย การสร้างและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค การสร้างภาพลักษณ์ไมซ์ไทย และทีเส็บในฐานะองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ การพัฒนานวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน โดยที่ผ่านมาทีเส็บทำหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งจังหวัดเมืองไมซ์หลัก และเมืองไมซ์รองของประเทศไทย ตลอดจนการเชื่อมโยงบูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทย เช่น ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สุขภาพ สังคมผู้สูงอายุกีฬา และอาหาร

“Korat

ด้าน ผศ.ดร.ณัฎฐีนี ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้รับการประกาศเป็นเมืองไมซ์ หรือ Korat MICE City เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ถือเป็นจังหวัดแรกในพื้นที่อีสานใต้ ทั้งนี้ ด้วยความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์อันหลากหลาย มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และสภาพแวดล้อมที่สวยงามของเมืองโคราช เราพร้อมที่จะต้อนรับนักเดินทางไมซ์เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาโดยประโยชน์ที่ได้จากการเป็นเมือง MICE จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในโคราชบ้านเรา รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งหมด

สำหรับการลงนามข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรวมพลังขับเคลื่อนโคราชไปด้วยกัน งานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ คือ งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand Biennale, Korat 2020) และงานพืชสวนโลก จากนี้ไปเราจะใช้ศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนครราชสีมาที่เปิดอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางที่จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ MICE City เป็นศูนย์กลางที่จะช่วยผลักดันและเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆ กับ TCEB เพื่อยกระดับกิจกรรมในโคราช ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากขึ้นกว่าเดิม โดยจะต้องมองหาและจัดกิจกรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์เมืองโคราช สร้างเทศกาลที่บอกว่าที่นี่คือโคราช ซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่แล้ว แต่ต้องหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาภายในโคราชมากขึ้น

อีกทั้งเราจะจัดกิจกรรมโรดโชว์ไปตามกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ให้รู้จักถึงความเป็น Korat Mice City เพราะภาคีลูกค้าส่วนหนึ่งจะมาจากกลุ่มจังหวัดรอบๆ นี้ด้วย จึงต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้คนในภาคอีสานได้รู้จัก Korat Mice City โดยโคราชนับว่าเป็นแห่งแรกในอีสานใต้ที่ได้รับการรับรองให้เป็น MICE City

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9640000013787