The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

กูรูธุรกิจไมซ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ THE (HE)ART OF SERVICE บริการด้วยศิลปะ+หัวใจ

012827af0b5e25b0ccf94299c51944b6.jpg

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ทั้งเจ้าของสถานที่ (Venue) เจ้าของงาน (Buyers) และผู้จัดงาน (Organizer) ได้ปรับตัวต่อวิกฤตครั้งนี้อย่างรวดเร็ว และพร้อมมุ่งหน้าเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในวิถีปกติใหม่ (New normal) ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข และการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น รวมไปถึงโอกาสสำคัญที่จะปรับปรุงเรื่อง “การบริการ (Service)” อันเป็นหัวใจสำคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ เพราะการบริการที่เหนือความคาดหมายไม่เพียงเป็นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ แต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจทุกมิติ และสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดแก่ผู้ให้บริการทุกคน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - สสปน. (Thailand Convention and Exhibition Bureau - TCEB) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ได้วางเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคเอเชียด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งในปี 2563 ประเทศไทยมีธุรกิจไมซ์ทั้งประเภทห้องจัดประชุม (Meeting room) สถานที่จัดแสดง (Exhibition Hall) และสถานที่จัดกิจกรรม (Special Event) ที่ผ่านการรับรองเพิ่มเติมจำนวน 194 แห่ง 503 ห้อง และวางเป้าหมาย 5 ปี (2563-2567) ต้องเพิ่มขึ้นมา 1,500 แห่ง 2,000 ห้อง เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 สปปน. จึงจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการที่ให้บริการสถานที่จัดงานในหลักสูตรบริหารจัดการสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Venue Management Course (VMC) และจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ THE (HE)ART OF SERVICE หัวใจบริการ​ และ Service with of (HE)ART ศิลปะบริการด้วยหัวใจ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยเป็นผู้ร่วมเสวนา

5f99903e680e3e4e88e0bbd62a679132.jpg

คุณอรชร ว่องพรรณงาม ประธานหลักสูตรการบริหารการจัดการสถานที่จัดงาน และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานและความมั่นใจกับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นว่า “สสปน. มีความมุ่งหวังที่จะสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการเป็นสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานสากล มีหัวใจแห่งการบริการ โดยการสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์เรื่องการบริการในสถานที่จัดงาน ซึ่งในปีนี้เราเชื่อว่าการออกมาผลักดันสร้างองค์ความรู้ในการสร้างหัวใจบริการในอุตสาหกรรมไมซ์ จะสามารถช่วยยกระดับอุตสาหกรรมในภาพรวมให้ก้าวไปข้างหน้าได้ไกลยิ่งขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน”

สำหรับการเสวนาหัวข้อ THE (HE)ART OF SERVICE “หัวใจบริการ”​ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ได้รับเกียรติจากกูรูไมซ์ ได้แก่ คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทยและรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศล, คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข รองประธานฝ่ายการขาย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และ คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) TICA กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีเอทีฟเดสติเนชั่น แมเนจเม้นท์

คุณสุเมธกล่าวว่า “นักธุรกิจไมซ์ต้องเข้าใจจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม ว่าเกิดขึ้นเพื่ออะไร แล้วเราจะมีส่วนร่วมให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพดีขึ้นได้อย่างไร จึงมาตั้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพเรื่องความใส่ใจและการบริการให้ดีตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นจนปลาย เหมือนการได้รับโอกาสให้โยนลูกดอกต้องให้ถึงเป้า ต้องตั้งใจ ถี่ถ้วน คิดแล้วคิดอีก มีแผนรองรับ และเจ้าของธุรกิจต้องไม่ลืมให้รางวัลคนทำงานต้องให้ด้วยความคุ้มค่า อิ่มใจ เพื่อทำให้พวกเขามีความรักในองค์กรมากขึ้น”

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นการเสวนาในหัวข้อ Service with of (HE)ART ศิลปะบริการด้วยหัวใจ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์มาร่วมพูดคุย ได้แก่ คุณอังคณา ตั้งกระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ , คุณสุกัญญา จันทร์ชู อดีตผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ , คุณสุรเชษฐ์ วรวงศ์วสุ กรรมการผู้จัดการ เครือโรงแรมเอทัสแอนด์เรสซิเดนซ์และบริษัท เรดดี้ทูรี๊ด จำกัด และคุณทาลูน เทง นายกสมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์

คุณทาลูน ได้กล่าวถึงการให้บริการสถานที่ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ว่า “การจะฝ่าวิกฤตโควิด19 ในครั้งนี้ เราต้องเดินหน้าต่อด้วยความสร้างสรรค์ และต้องเริ่มจากการปรับปรุงเรื่อง การบริการ ลงมือทำด้วยใจรักและด้วยความรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้ว เขาต้องการมากกว่าที่เราให้ ดังนั้นอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในส่วนของสถานที่ต้องเติมเต็มด้วยระบบที่ทันสมัย ซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่คำนึงถึงเรื่องความสะอาดและปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนการพัฒนาคน ต้องพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต”

ภายในงานทั้งสองวันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งในส่วนของการอบรมหลักสูตรบริหารจัดการสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Venue Management Course (VMC) และการเสวนาจากกูรูในธุรกิจไมซ์หลากหลายสาขาที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งการบริการด้วยหัวใจ และการใช้ศิลปะในการบริการ อันจะก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าแก่ธุรกิจที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/micecapabilities, www.micecapabilities.com

ขอบคุณที่มา https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000100088