The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

IMPACT สนับสนุนอาหารกล่อง ช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว

UKdh2I.jpg

อิมแพ็คฯ ห่วงใยพนักงานรายวัน ออกสวัสดิการพิเศษ สนับสนุนอาหารกล่อง 2 มื้อ หวังช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว

คุณจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานรายวัน จึงได้ออกสวัสดิการพิเศษ ด้วยการสนับสนุนอาหารกล่องให้กับกลุ่มดังกล่าว โดยเบื้องต้นจะสนับสนุนเป็นจำนวนวันละ 2 มื้อ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ะบาดของเชื้อไวรัสจะคลี่คลายลง เพื่อช่วยเหลือทั้งพนักงานและคนในครอบครัวที่อาจประสบปัญหาความเป็นอยู่ในช่วงที่การประกาศปิดศูนย์ฯ ชั่วคราว อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับอิมแพ็ค ดำเนินธุรกิจในด้านการจัดประชุมและแสดงสินค้า รวมไปถึงธุรกิจร้านอาหารและบริการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งบริษัทได้จัดจ้างงานในกลุ่มพนักงานรายวัน (Casual Staff) เข้ามาปฏิบัติหน้าที่รวมกว่า 100 คน ดังนั้น ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ภายหลังการปิดศูนย์ฯ ชั่วคราว บริษัทฯ จึงออกนโยบายช่วยเหลือพนักงานอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างกำลังใจให้พนักงานให้เห็นว่า บริษัทฯ จะไม่ทอดทิ้งพนักงานแม้ในยามเกิดวิกฤต

นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการ การให้พนักงานสั่งวัตถุดิบอาหารแห้งหรืออาหารสำหรับรูปต่าง ๆ อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ข้าวสาร, ปลากระป๋อง, น้ำดื่ม ในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาด อันเป็นวัตถุดิบในสต็อกจัดเก็บของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่จัดเตรียมไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจอาหารและการจัดเลี้ยง เพื่อให้พนักงานและครอบครัวได้ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหาร ลดการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า สนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการลดระยะห่างทางร่างกายและสังคม

UK0w1b.jpg

คุณจินตนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการกลุ่มพนักงานประจำขององค์กรจำนวนกว่า 1,600 คน บริษัทฯ ได้ออกนโยบายด้านการดูแลพนักงานในด้านสุขภาพความปลอดภัย และมาตรการลดการแพร่เชื้อโรคตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ นโยบายเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) งดเว้นการสแกนนิ้วเข้าทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาการเข้าทำงาน หรือ บางส่วนสามารถทำงานจากที่บ้านได้ (Work from Home) พร้อมทั้งวางนโยบายเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยได้ออกคำสั่งให้พนักงานงดการเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางกลับภูมิลำเนา และหากเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ ยังมีการมอบหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสด้วย

“ในส่วนของพนักงานประจำ บริษัทฯ ยังคงดูแลเรื่องสวัสดิการและสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานอย่างเต็มที่ โดยพนักงานทั้งหมดจะยังคงได้รับค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการปกติตามเดิม และในส่วนของพนักงานรายวัน ก็พร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และร่วมเป็นกำลังใจให้พนักงานและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย พร้อมหวังให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยุติลงโดยเร็ว” คุณจินตนา กล่าวเสริม

UK0ckq.jpg