The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

รอยัล พารากอน ฮอลล์ ร่วมพิทักษ์โลกก้าวสู่การเป็น Carbon Neutral Venue ที่แรกในไทย ได้รับมาตรฐาน

ThailandMICE

กันยายน 2562, กรุงเทพมหานคร: รอยัล พารากอน ฮอลล์ สถานที่จัดงานมาตรฐานระดับโลกใจกลาง กรุงเทพฯ เดินหน้ากลยุทธ์พัฒนาสถานที่จัดงานให้เป็น Carbon Neutral Venue เพื่อลดมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการจัดงาน เป็นทางเลือกให้ผู้จัดงานที่ปัจจุบันใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นายทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า “รอยัล พารากอน ฮอลล์ ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตลอด โดยเรื่องที่ถือเป็นไฮไลท์ในปีนี้ คือ การให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน ผ่านแผนดำเนินการประเมิน Carbon Footprint (ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา) เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การใช้ไฟฟ้า, การใช้สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ, การใช้กระดาษ ฯลฯ ซึ่งการประเมินนี้จะนำไปสู่ การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งหาทางชดเชยส่วนที่ปล่อยออกมา โดยได้ดำเนินการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้มีค่าเท่ากับศูนย์ นั่นทำให้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ เป็น Venue แห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการเรื่องนี้

ThailandMICE

นอกจากนี้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ยังได้เข้าร่วมโครงการ Care the bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ทำการจัดงานอีเว้นท์ตามแนวทางลดสภาวะโลกร้อน และจนถึงตอนนี้สามารถลดการปล่อยปริมาณ Carbon Footprint ได้แล้วถึง 20,000 กว่า Kg.Co2e. เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดกว่า 3,000 ต้น

กระบวนการต่าง ๆ ที่ทาง รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้นำมาใช้ภายใต้แนวคิด Low Carbon Footprint คือ เชิญชวนให้เดินทางโดยรถสาธารณะ, ใช้วัสดุตกแต่งที่รีไซเคิลได้, ลดขยะที่เกิดจากการจัดงาน, ลดใช้ พลังงานไฟฟ้า ด้วยการใช้หลอด LED, ลดการใช้กระดาษ และพลาสติก ด้วยวิธีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนเหล่านี้ทำให้รอยัล พารากอน ฮอลล์ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลกอย่าง ISO 20121: 2012 Event Sustainability Management System

ThailandMICE

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Green Meeting จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงถึงความเป็น สถานที่จัดงานที่มีระบบการบริหารการจัดงานประชุมอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้รับประกาศนียบัตร Carbon Footprint for Organization จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

“สิ่งที่เรากำลังทำถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อโลกใบนี้ที่กำลังเกิดวิกฤตภาวะโลกร้อน เราได้มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราให้เท่ากับศูนย์ นอกจากนี้จากการดำเนินการจะคำนวณออกมาทำให้เรารู้ว่ากิจกรรมไหนขององค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ตรงนี้จะทำให้เราสามารถวางแผนบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้ถูกทาง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนขององค์กรลงได้ เช่น การที่ลดการใช้ผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ ช่วยลดต้นทุนของการซักผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ในปี 2018 ลดลงถึง 41% เมื่อเทียบกับปี 2017” นายทาลูน เทง กล่าว

ThailandMICE

โดยจุดเด่นของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ คือเป็นสถานที่จัดงานที่มีมาตรฐานระดับโลก ผ่านการรับรอง ISO และ TIS ที่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า และคงจุดแข็งเรื่องความปลอดภัย รวมถึง เป็นสถานที่จัดงานที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย ผ่าน Location ใจกลางกรุงเทพฯ ที่สะดวก ในการเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
กรรณิกา บุตรพรม (ปุ้ย) โทร. 081-712-4285