The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

รอยัล พารากอน ฮอลล์ รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”

paragon hall

คุณพันธกมล อมาตยกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ รอยัล พารากอน ฮอลล์ เป็นตัวแทนรับมอบ ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งนับเป็นสถานที่จัดงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
กรรณิกา บุตรพรม (ปุ้ย) 081 712 4285