The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

สสปน.ลงพื้นที่เชียงใหม่ จัดสัมมนา ไอเดียสร้างสรรค์ เส้นทางสายไมซ์

444323ab92228252b3f4e38bafb9ff3d.jpg

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไอเดียสร้างสรรค์ เส้นทางสายไมซ์ กับกลุ่มผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำเสนอสถานที่หรือกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับหมู่คณะที่มาจัดประชุมหรือสัมมนา ภายใต้โครงการ Thailand 7 MICE Magnificent Themes โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

72272591420a80e1594e8eac004591d7.jpg

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกันเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ๆ แบ่งออกเป็นธีมต่างๆ 7 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย นำเสนออาหารไทย กิจกรรม CSR หรือการประชุมเชิงอนุรักษ์ ธีมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การสร้างทีมเวิร์ค การจัดกิจกรรมหรูหรามีระดับ และกิจกรรมชายหาด

1f218ae5238aeab87f9155b5c7e23c51.jpg

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย สิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักเดินทางไมซ์ นอกจากเรื่องความสะอาดของเมืองแล้ว ยังต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ที่สำคัญต้องมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ เพื่อให้การจัดกิจกรรมไมซ์น่าสนใจยิ่งขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงกับเมืองรอง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ กาแฟ เพราะสามารถปลูกเป็นพืชคลุมดินร่วมกับพืชอื่นๆ ได้ และยังสามารถสร้างจุดเด่นให้กับกาแฟในแต่ละพื้นที่ เช่น กาแฟอ่างขาง กาแฟม่อนแจ่ม ซึ่งการประชุมร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันคิดสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าไมซ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน

ด้าน ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ Thailand 7 MICE Magnificent Themes ว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็น 1 ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้หลักของประเทศไทย และถูกจัดเป็นเมืองไมซ์ซิตี้อันดับที่ 25 ของเอเชีย ดังนั้นจึงต้องร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ เพื่อรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่ต้องการสินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ หากจังหวัดเชียงใหม่ต้องการรักษาอันดับหรือก้าวขึ้นไปสู่อันดับที่สูงขึ้น จะต้องไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นการระดมสมองในครั้งนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการ

ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายซึ่งกันและกัน และยังได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากประธานฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) ซึ่งเป็นภาคีหลักของโครงการนี้อีกด้วย

8f2a266e1d578b797c4ee37068220623.jpg

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.cm365days.com

www.cm365days.com/archives/5478