The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

ทีเส็บผนึกหอการค้าต่างประเทศพัฒนา “ตลาดไมซ์” ระยะไกล

dc2f1f70dfc581c6ba2a03cecc4fd7b2.jpg

“ทีเส็บ” รุกเซ็น MOU กลุ่มพันธมิตรหอการค้าร่วมต่างประเทศ ดึงธุรกิจบริการ “ออสเตรเลีย-อังกฤษ-อเมริกา-เยอรมนี” พัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์-หนุนนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าประเทศ หวังกวาดตลาดระยะไกล สร้างสมดุลตลาดไมซ์ไทย

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทีเส็บได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์” ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรหอการค้าร่วมต่างประเทศ (Foreign Alliance-FCA) 4 แห่งในกลุ่มตลาดไมซ์ระยะไกล ซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่ทีเส็บมีเป้าหมายการทำงานในเชิงรุก ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา และเยอรมนี ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกกว่า 20,000 รายในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ไมเนอร์ โฮเทล, แอคคอร์ โฮเทล, แมริออท, ธุรกิจศูนย์ประชุม, ธุรกิจน้ำมัน ฯลฯ

โดยตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติและการจัดงานไมซ์ การพัฒนาธุรกิจไมซ์ การส่งเสริมการตลาดไมซ์ การศึกษาวิจัยสำหรับธุรกิจไมซ์ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อธุรกิจไมซ์ หลังจากนี้ทีเส็บจะทำการหารือกับกลุ่มพันธมิตรหอการค้าร่วมระหว่างประเทศจัดทำแผนงานระยะแรกร่วมกันเป็นเวลา 2 ปี ผลักดันให้ความร่วมมือเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือเบื้องต้นจะเน้นการจัดประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเป็นรางวัล ในอุตสาหกรรมการบริการ (hospitality services) เป็นหลัก เนื่องจากกลุ่มหอการค้าร่วมต่างประเทศมีการลงทุนในไทยมายาวนานและมีสาขากระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมให้พันธมิตรและสาขาทั่วโลกรู้จักกับประเทศไทยและเลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ได้มากยิ่งขึ้น

รวมทั้งสร้างโอกาสที่จะดึงงานระดับนานาชาติให้กระจายไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่เป็นตลาดหลักเมืองไมซ์ซิตี้ อาทิ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น รวมไปถึงการดึงงานตามอุตสาหกรรมนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พันธมิตรหอการค้าร่วมที่ดำเนินงานอยู่ในไทยจัดงานประชุมสัมมนาภายในประเทศและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดไมซ์ในประเทศ (Domestic MICE) มากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีแผนที่จะขยายความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ที่ในขณะนี้ก้าวไปสู่มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (AMVS) เรียบร้อยแล้วให้ก้าวไปสู่สากล โดยการเชิญชวนให้พันธมิตรหอการค้าร่วมเข้ามาใช้มาตรฐานดังกล่าวด้วย ซึ่งมีการเริ่มใช้แล้วโดยกลุ่มบริษัทแอคคอร์ โฮเทล

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในตลาดไมซ์ระยะไกล ทีเส็บได้ดำเนินการส่งเสริมตลาดไมซ์มาโดยตลอด โดยแบ่งเป็นตลาดการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (meeting and incentives) ที่ได้เดินทางไปจัดงานส่งเสริมการค้า (trade show) ที่ออสเตรเลีย เยอรมนี และสเปน รวมถึงจัดกิจกรรมโรดโชว์ขนาดเล็กบริเวณภูมิภาคยุโรปและอเมริกา ด้านตลาดการจัดประชุมนานาชาติและการจัดแสดงสินค้า (convention and exhibition) ได้ทำตลาดแบบรวมทุกชาติผ่านสมาคมที่เกี่ยวข้องในยุโรป เปิดโอกาสให้สมาชิกในไทยดึงงานเข้ามาจัดในประเทศ

ด้านนายเบนจามิน เคร็ก รองประธานหอการค้าออสเตรเลียในฐานะผู้แทนกลุ่มพันธมิตรหอการค้าร่วมต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ระดับโลกที่ได้รับความนิยมระดับต้นในความคิด (top of mind) มาโดยตลอด ทำให้ธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยเติบโตได้ดีและต่อเนื่อง เพียงแต่ความท้าทายต่อไปของไทยคือการรักษาตำแหน่งหัวตารางและสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจไมซ์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตนเชื่อว่าการจับมือกับพันธมิตรเพื่อช่วยกระจายการรับรู้และส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในไทยเป็นวิธีการที่ถูกต้องและจะทำประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยได้อย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ ทางกลุ่มหอการค้าร่วมต่างประเทศยังมุ่งหวังให้ภาครัฐไทยเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจไมซ์ เพื่อรองรับการแข่งขันระดับโลก ได้แก่ การอำนวยความสะดวกในพิธีศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการจัดสร้างศูนย์ประชุม การพัฒนาบุคลากรด้านไมซ์ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ไมซ์ครบวงจร (one stop service) ซึ่งได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของทีเส็บอยู่แล้ว

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.prachachat.net

www.prachachat.net/tourism/news-320349