The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

'ศุภวรรณ ตีระรัตน์' ชูไมซ์ไทยต้นแบบอาเซียน

6fb83abea4efc77d9e4f0450e6b46dc1.jpg

ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐของอาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นไมซ์เดสติเนชั่น และแสดงศักยภาพของไมซ์ในอาเซียน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองแห่งไมซ์ ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการเมืองโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงทำให้ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนา และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้สะท้อนแผนการทำงานบนเวทีอาเซียน ที่ปีนี้จัดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจ

มาตรฐานเดียวกัน

ซึ่ง นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนา และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ในส่วนของทีเส็บมีความเกี่ยวข้องกับอาเซียนอยู่ในหลายบริบทด้วยกัน ทั้งในส่วนสายงานพัฒนา และนวัตกรรม และสายงานตลาด ซึ่งจะต้องจัดแคมเปญสนับสนุนให้กลุ่มนักธุรกิจ ที่เป็นอาเซียนต่างๆ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยผ่านทางกิจกรรมไมซ์มากขึ้น

ทั้งนี้เป็นเพราะตาม แผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2568 ภูมิภาคอาเซียนจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยมีเอกลักษณ์ และมีความหลากหลาย ภายใต้การพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีความยั่งยืน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและมีความสมดุล และสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน

ดังนั้นในระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่ปี 2559-2568 จำ เป็นที่จะต้องมีการสานต่อโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ให้สำ เร็จลุล่วง เช่น การทำการตลาดภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดเดียว การสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอาเซียน การใช้ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ซึ่งในมุมของทีเส็บกับพันธกิจอาเซียนก็เช่นเดียวกัน มี 3 เรื่องใหญ่ ที่จะต้องเร่งดำเนินการ หนึ่งในนั้นคือ การสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน ประเทภห้องประชุม ทั้งศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า รวมถึงเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน สอดคล้องกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในอาเซียนที่มีการลงทุนจากผู้จัดงานทั้งในยุโรป และอเมริกา

รวมถึง การสร้างศูนย์การประชุม และแสดงสินค้า กลายเป็นวาระสำคัญของแต่ละประเทศ การยกระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ และเทคโนโลยี นับเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งในการผลักดัน และการยกระดับการสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ในภูมิภาคให้เป็นระดับมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน เสริมภาพลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเวียน เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติได้อีกด้วย

พัฒนาอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม นาง ศุภวรรณ กล่าวต่อว่า ยังมีอีก 2 เรื่องหลัก นั้นก็คือ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทางทีเส็บจะต้องนำรูปแบบด้านองค์ความรู้การจัดงานแบบยั่งยืนในภูมิภาคมานำเสนอในเวทีอาเซียนในครั้งนี้ รวมถึงให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดประชุม พร้อมๆ กับกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อไป ขณะที่ด้านการบริการดังกล่าว ทางฝ่ายรัฐบาล และองค์กรต่างๆ จะต้องรวบรวม และให้บริการข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้แระกอบการไมซ์ในระดับประเทศ และนานาชาติ

ทั้งนี้ ในเวทีการประชุมอาเซียนครั้งนี้ ทางทีเส็บได้เริ่มนำระบบแอปพลิเคชั่นมาให้บริการ ภายใต้ชื่อ BizConnect สนับสนุนการจัดงานอาเซียนภาคเอกชน เป็นอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกงานอีเว้นท์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ธุรกิจ ระบบจัดการอีเว้นท์และลงทะเบียนเข้างานที่ง่าย ครบจบในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนเริ่มงาน ลงทะเบียนผ่านระบบ และได้รับ QR Code ช่วงวันงาน/ระหว่างงาน ใช้ระบบปริ้น Badge และผู้เข้าร่วมงานสามารถดูโปรแกรม และกิจกรรมระหว่างงานได้อย่างทันที ช่วงหลังงาน การตอบแบบสำรวจผ่านแอปพลิเคชั่น และเก็บฐานข้อมูล รวมถึงดาวน์โหลดเอกสารในงาน

นอกจากนี้ทีเส็บ ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงต่างประเทศ พัฒนาแนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย 3 หลักการ คือ รีดิว ลดการใช้วัสดุสิ่งของที่จะกลายเป็นขยะ รียูส ใช้วัสดุสิ่งของที่สามารถใช้งานหลายครั้ง รีไซเคิล หหรือ อัพไซเคิล นำวัสดุสิ่งของที่จะเป็นขยะมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ส่วนราชการที่มีบทบาทเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดประชุมต่อไป

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.siamrath.co.th

www.siamrath.co.th/n/73901