The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

'ทีเส็บ' ผนึกพันธมิตรต่างชาติ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

fa47a2a8f5ec96e823f6a64e7b82049b.jpg

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ สายงานธุรกิจ ประกาศยกระดับกลยุทธ์พันธมิตร สร้างบทบาทนำระดับนานาชาติ ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ การสร้างโอกาสทางการตลาดและการดึงงานเข้าประเทศไทย ประเดิมใช้งานเทรดโชว์ไมซ์นานาชาติที่ทีเส็บจะเข้าร่วม เป็นฐานยกระดับกลยุทธ์พันธมิตร อาทิ งาน IMEX Frankfurt ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต งาน IMEX America ณ นครลาสเวกัส และงาน IBTM World ณ นครบาร์เซโลนา

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการอาวุโส ทีเส็บ สายงานธุรกิจ เผยว่า "ทีเส็บ สายงานธุรกิจ ปักธงงานเทรดโชว์ด้านไมซ์ระดับนานาชาติ เป็นฐานหลักในการยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิม พร้อมเฟ้นหาพันธมิตรรายใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา และหนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยเป้าหมายในปีนี้ไม่ใช่เป็นแค่เพียงการดึงงานไมซ์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย หรือ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของงานด้านไมซ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทใหม่ของทีเส็บ ในฐานะองค์กรผู้นำทางด้านความคิด หรือ Thought Leader ภายใต้แบรนด์ใหม่ Thailand Redefine Your Business Events ผู้ร่วมแรง ผู้ร่วมสร้าง ผู้ร่วมมือ ผู้ร่วมคิด สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์"

7354b783081af4a9d84313281b0ce02d.jpg

การยกระดับกลยุทธ์พันธมิตรดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่งาน IMEX Frankfurt ในเดือน พ.ค. โดย ทีเส็บ สายงานธุรกิจ จะจับมือกับองค์กรสมาชิกของ Asian Association of Convention and Visitor Bureaus หรือ เอเอซีวีบี เพื่อร่วมกันพัฒนาชุดเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งจะทำให้สมาชิกในภูมิภาคเอเชียมีชุดเครื่องมือตัวเดียวกันในการชี้วัดความสำคัญทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ นำไปสู่เป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นให้ภาครัฐ ผู้วางนโยบายองค์กรธุรกิจ รวมทั้งสถาบันทางด้านวิชาการต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

การร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้จัดงานมืออาชีพของไทยและของต่างประเทศ เพื่อนำงานมาจัดในประเทศไทย ผ่านโครงการที่เรียกว่า PCO Partnership โดยตั้งเป้าหมายดึงกลุ่ม PCO หรือ ผู้จัดงานมืออาชีพในต่างประเทศ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมการประชุมระหว่างประเทศให้มาจับคู่ธุรกิจกับผู้จัดงานของไทย

นอกจากนี้ สายงานธุรกิจของทีเส็บยังมีเป้าหมายเป็นพันธมิตรกับผู้จัดงานในต่างประเทศที่จัดงานในสาย 10 อุตสาหกรรมของนโยบายประเทศไทย 4.0 และจะช่วยสนับสนุนดึงงานเหล่านั้นมาจัดในประเทศไทย โดยทีเส็บจะประสานงานให้หน่วยงานรัฐของไทยที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล่านั้น ร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือ ให้มาจัดร่วม (Co-Locate) กับงานของไทยที่มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน หรือ ที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด Industrial Synergy กับทั้ง 2 ฝ่าย

นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า กล่าวว่า "การจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกับทีเส็บ ทำให้ทิก้าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานกับทีเส็บมากขึ้น โดยการยกระดับกลยุทธ์พันธมิตรของทีเส็บ สายงานธุรกิจ ในปีนี้จะช่วยสร้างรากฐานรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้กับผู้ประกอบการ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวพัฒนาสินค้าและบริการรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งนี้ โดยปกติแล้วทิก้าจะเป็นผู้รวมรวบข้อมูลจากผู้ประกอบการไมซ์ไทยที่ไปร่วมงานเทรดโชว์ด้านไมซ์ระดับนานาชาติ เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งในขณะนี้ ทางทิก้าเล็งเห็นว่า ผลงานของทีเส็บ สายงานธุรกิจ จากการเสริมแกร่งกลยุทธ์พันธมิตรจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแผนงานสำหรับผู้ประกอบการของทิก้าต่อไป

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thansettakij.com

www.thansettakij.com/content/398064