The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

“ทีเส็บ” เร่งสร้างคนไมซ์ด้วยศูนย์ภูมิภาคฯ ดัน “ฮับการศึกษาไมซ์อาเซียน”

0ae6c32b88fc34131ae6f9bac6ba1d7a.jpg

ทีเส็บ ดัน “ศูนย์เครือข่ายการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค” ต่อเนื่อง หวังสร้างคนพันธุ์ไมซ์เพิ่ม พร้อมกระจายทั่วทุกภูมิภาค มั่นใจปี 65 มีบุคลากรเพิ่มอีก 500 คน ต่อยอดส่งความรู้ให้นักศึกษาได้กว่าหมื่น ปีหน้าดันต่อสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมดีมานด์ซัพพลาย หวังไทย “ฮับการศึกษาไมซ์อาเซียน”

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้ธุรกิจไมซ์ในไทยจะเติบโตอย่างรวดเร็วและมีนักเดินทางไมซ์ทั่วประเทศและนานาชาติถึง 35 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ถึง 2 แสนล้านบาท แต่สังคมไทยยังคงใหม่ต่อ/b>ธุรกิจไมซ์ ในขณะที่วงการไมซ์ทั่วโลกหันมาจับตามองภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ทีเส็บจึงมุ่งที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภาพใหญ่ให้สามารถเติบโตทันการแข่งขัน โดยส่วนสำคัญที่ไทยยังคงขาดไปคือ “บุคลากร” ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านไมซ์โดยตรง

“ในปีที่ผ่านมา ทีเส็บจึงหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรไมซ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้าง Value Chain ที่แข็งแรงทั้งฝั่งดีมานด์และซัพพลาย และเติมเต็ม Ecosystem ของไมซ์ให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ทีเส็บจึงได้ร่วมกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างๆ ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์เครือข่ายการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค” หรือ MICE Academic Cluster ซึ่งเริ่มต้นทำงานตามแต่ลักษณะภูมิภาคแล้ว”

ทั้งนี้ หลังจากการเซ็นเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัยที่รับเป็นศูนย์เครือข่ายการศึกษาไมซ์แต่ละภาคครบ 1 ปี คลัสเตอร์ต่างๆ ก็สามารถปฏิบัติงานสำคัญ 4 ด้าน ทั้งการ “สร้างคน” ผ่านการอบรมความรู้โค้ชธุรกิจไมซ์จากมืออาชีพให้แก่อาจารย์ (Coach the Coashes) รวมถึงเปิดชมรมเยาวชนไมซ์อีกด้วย พร้อมทั้งยังสามารถ “สร้างมาตรฐาน” ผ่านการมอบประสบการณ์ทำงานในอุตฯ ไมซ์จริงให้แก่นักเรียนนักศึกษา “สร้างรายได้” โดยการจัดงานไมซ์ควบคู่กับการพัฒนาคน และ “สร้างการรับรู้ไมซ์” ให้กับสังคมโดยรวมและผู้ที่สนใจ เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจไมซ์สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทีเส็บยังจะมุ่งพัฒนาโครงการต่อไปตามแผนนโยบายการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายคลัสเตอร์ด้านการศึกษาไมซ์ระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ต่อไป โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ด้าน ได้แก่

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดยการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับข้อมูลเพื่อเชื่อมโยง Supplier Side และ Demand Side เข้าด้วยกัน และสร้าง Career Job Opportunity ให้กับอุตสาหกรรมต่อไป รวมถึงการจัดทำ E-leaning เพื่อกระจายการเรียนรู้เกี่ยวกับไมซ์ต่อไปในวงกว้าง

2. ทีเส็บจะจัดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับองค์ความรู้ให้ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ อาทิ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจาะลึกการดึงงาน (Bidding Workshop) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานการจัดแสดงสินค้าอย่างไรไม่ขาดทุน

3. เพิ่มจำนวนบุคลากรที่ผ่าน Certified ระดับนานาชาติและผ่านการรับรองจากทีเส็บและเป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบมาตรฐานวิชาชีพไมซ์ รวมถึงยกระดับงานไปเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV และในด้านสุดท้าย

4. ด้านโครงสร้าง ทีเส็บมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์สอบเทียบมาตรฐานวิชาชีพไมซ์ในแต่ละภูมิภาค

“ตลอดระยะเวลา 5 ปี แผนทั้งหมดของทีเส็บมีเป้าหมายสำคัญอย่างยิ่ง 3 ประการ คือ มุ่งจะส่งเสริมไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาไมซ์ของอาเซียน มุ่งจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ที่ได้มาตรฐาน และเป็นผู้นำด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป”

นอกจากนั้น ทีเส็บเชื่อว่าหลังครบระยะเวลา 5 ปีของแผน ไทยจะมีบุคลากรไมซ์มากเพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็นอาจารย์ วิทยากร และผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมเพิ่มจากจำนวนปัจจุบันที่มีอยู่ 800 คน อีกกว่า 500 คน ซึ่งจะสามารถให้องค์ความรู้ด้านไมซ์แก่นักเรียนนักศึกษากว่า 1 หมื่นคนตลอดระยะเวลา 5 ปี พร้อมทั้งจะสามารถขยายองค์ความรู้ผ่านการออกคู่มือไมซ์ ลักษณะเดียวกับ MICE 101 และ EVENT 101 ที่ได้ปล่อยออกมาแล้ว รวมทั้งหมดในอนาคต 15 เล่ม โดยมีแผนที่จะปล่อย VENUE 101 ในปีนี้

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.prachachat.net

www.prachachat.net/tourism/news-284212