The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

TCEB นำทัพถกอุตสาหกรรมไมซ์ในเวที ATF 2019 เที่ยวเชียงรายเสพงานศิลป์ถิ่นถ้ำหลวง

c81caee3bb38b0f8305537560656e74b.jpg

“ศุภวรรณ ตีระรัตน์” รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB” นำทีมถกสมาชิกอาวุโสอาเซียนระดมเข้าสู่ AMVS สร้างอุตสาหกรรมไมซ์ผงาดในมหกรรม ASEAN TOURISM FORUM 2019 ที่ ฮาลองเบย์ เวียดนาม 14-18 มกราคม 2562 ตั้งเป้า 5 ปีหน้าไทยแชมป์ประเทศจัดงานเทรดแฟร์ ทำเศรษฐกิจไทยเบ่งบานระยะยาว

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB” เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการผลักดันมาตรฐาน ASEAN MICE VENUE STANDARD :AMVS โดยได้จัดในไทยหรือ THAI MICE VENUE STANDARD : TMVS ไปแล้วเป็นห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้า และสถานที่จัดงานพิเศษหรือ Special Event สามารถเข้ามาตรฐานแล้ว 700 แห่ง ก่อนสิ้นปี 2561 ทำได้ทั้งหมด 136 ห้องประชุม 4 ศูนย์แสดงสินค้า 16 สถานที่พิเศษการจัดประชุม โดยภาพรวมแล้วตั้งแต่เริ่มทำโครงการมีสถานที่ได้ตรวจรับการรับรองมี 1,137 ห้องประชุม 23 ศูนย์แสดงสินค้า 16 ห้องประชุมพิเศษ

สาเหตุที่ไทยจะต้องเป็นบุกเบิกการจัดทำมาตรฐานห้องประชุมเพราะ ไทยได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งทางด้านการจัดประชุมและแสดงสินค้า อีเวนต์ แต่ละปีจำนวนมากกระจายทั่วประเทศ สร้างรายได้ปีละกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งมีประเด็นหลักคือสถานที่จัดงานจะเป็นตัวแปรในการตัดสินใจของผู้จัดงานจะต้องมีทั้งมาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ซึ่งไทยมีครบทั้ง 3 ประเภทข้างต้น

จากนั้นก็มาพิจารณาต่อถึงสมาชิกอาเซียนน่าจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน TCEB จึงได้เสนอมาตรฐานไมซ์ไปในอาเซียนด้วยเพราะเป็นดาวรุ่งของเอเชียโดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจึงได้เสนอเข้าไปวงของรัฐบาลอาเซียนเห็นพ้องกันไมซ์อาเซียนเริ่มเติบโต แต่หลายประเทศมาตรฐานสถานที่จัดงานยังไม่เด่นชัด ถ้าได้มาตรฐานไทยเข้าไปเป็นต้นแบบก็จะช่วยนำพาให้อีกหลายประเทศสมาชิกโดดเด่นขึ้นมาได้ ประเทศไทยจึงต้องเป็นแม่งานริเริ่มโครงการ ASEAN MICE VENUE STANDARD : AMVS นำรูปแบบเกณฑ์การตรวจประเมินยกระดับอาเซียนนำไปประยุกต์ใช้ได้ เริ่มจากปี 2560 เป็นครั้งแรกได้นำ Category ด้านห้องประชุมไปตรวจประเมินสำเร็จ

รอบแรกเริ่มประเทศละ 10 แห่ง ซึ่งกฎเกณฑ์ที่ใช้ตรวจประเมินในไทยอาจจะเข้มข้นเกินไป ในการนำไปใช้กับอีกบางประเทศอาเซียน แต่สุดท้ายก็สามารถทำมาตรฐานเกณฑ์ประเภทแรกได้คือ ห้องประชุม

ปี 2562 จะเพิ่มอีกประเภทคือสถานที่จัดแสดงสินค้า ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาการค้าของแต่ละประเทศได้ดี เพราะเมื่อมีการจัดแสดงสินค้าก็จะมีเรื่องการซื้อขายพร้อมกับการนำเข้าและส่งออกและแชริ่งโปรดักซ์ตามมาด้วย

TCEB จึงได้เสนอทางเลขาอาเซียนต่อเนื่องจากการใช้เกณฑ์ AMVS ห้องประชุมขยายผลไปยังศูนย์แสดงสินค้า ปัจจุบันการประชุมไมซ์อาเซียนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ในไทย ทางตัวแทนแต่ละประเทศให้ความสำคัญ จึงได้ตั้งคณะกรรมการแต่ละประเภทเพื่อเดินหน้าทำมาตรฐานศูนย์แสดงสินค้าขึ้นมา

โดยสรุปขณะนี้จึงมีการประเมินมาตรฐานศูนย์แสดงสินค้าอยู่ 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1.ทางกายภาพ คุณสมบัติทั่วไป 2.เทคโนโลยี ที่มีทั้งอินเตอร์เน็ต Wifi นำมาใช้ในศูนย์แสดงสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับการอำนวยความสะดวกได้มาตรฐานสากล 3.การให้บริการ ผนวกการจัดงานอย่างยั่งยืน GREEN MICE กำลังจะนำเสนอกับรัฐบาลทั้ง 10 ประเทศ

6a043f98baffba0635c3122eef41b081.jpg

นางศุภวรรณกล่าวว่า ในการประชุม ASEAN TOURISM FORUM : ATF 2019 ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2561 ณ กรุงฮาลอง สาธารณรัฐเวียดนาม ทาง TCEB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยจะได้นำไปเสนอในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐานการประเมินเพิ่มเติมดังกล่าว

โดยล่าสุดทางเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนมีข้อเสนอขอปรับเกณฑ์ในหลายเรื่องด้วยกัน หลังจากไทยได้นำการประเมินระดับโลกเข้ามาใช้ให้เป็นสากลมากขึ้น จากสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียนมาจากกระทรวงการท่องเที่ยว มีหลายอย่างที่เสนอการปรับเพิ่มเติม เพื่อสร้างความเท่าเทียมและหลายประเทศสามารถนำไปใช้ได้ หลัก ๆ จะปรับเรื่อง ลักษณะทางกายภาพของศูนย์แสดงสินค้า เช่น ความสูง ไฟฟ้ากำหนดเวทีแคทวอล์ก หรือแขวนป้ายโฆษณา พื้นราบผู้บกพร่องทางกายเข้าถึงได้ ระบบระบายอากาศ พื้นที่ขนส่งและขนถ่ายสินค้า หากเป็นขนาดใหญ่จะต้องมีความละเอียดครอบคลุมทุกส่วน

ทั้งนี้ในการประชุม ATF 2019 เวียดนามจะเริ่มนำห้องประชุมซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเข้าร่วมประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน AMVS ด้วย เนื่องจากปัจจุบันเวียดนามมีโรงแรมหลายแห่งทยอยนำห้องประชุมเข้ารับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวแล้วปีแรก 10 แห่ง

ปี 2562 เมื่อเริ่มมาตรฐาน AMVS ก็จะทำให้ลูกค้าจากตลาดยุโรป อเมริกา และอีกหลายทวีปเล็งเห็นถึงมาตรฐานใหม่ของอาเซียนครบเครื่องทั้งทางด้านความปลอดภัยและบริการ สามารถจัดงานได้อย่างมีคุณภาพ เป็นตัวช่วยให้ผู้จัดงานเลือกเมือง ประเทศ ได้ง่ายขึ้น เพราะกายภาพ เทคโนโลยี บริการ ล้วนแล้วแต่มีรายละเอียดเรื่องตัวชี้วัดเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ที่แต่ละแห่งจะผ่านเกณฑ์การประเมินจนได้การรับรอง

ตัวอย่างตัวชี้วัดเชิงกายภาพ เช่น พื้นที่แสดงสินค้าจะต้องมีขนาดมาตรฐานเท่าไร ติดตั้งอุปกรณ์การแขวนป้ายโฆษณา การประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เข้าร่วมงาน ทางเดินเหนือศรีษะเป็นอย่างไร ต่อไปนี้คนเข้างานอาจจะต้องสังเกตุถึงพื้นที่ด้านบนมีแคทวอล์กได้มาตรฐานหรือไม่ ระบบไฟฟ้าพร้อมขนาดไหน ระบบน้ำ ระบบระบายอากาศ การเข้าถึง และสถานที่จอดรถ รวมถึงความปลอดภัย การประกันภัยไมซ์ แผนระบายฝูงชนกรณีเกิดอัคคีภัย รวมทั้งบุคลิกภาพและความรู้ของพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับศูนย์ของตนเองมากเพียงไร

สำหรับเทคโนโลยีต้องมีขีดความสามารถรองรับอินเตอร์เน็ต จออิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ คอนโทรลรูมดูแลความเรียบร้อย จุด CCTV จุดบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ทุกแห่งจะต้องมีมาตรฐานตามกำหนดทุกข้อ

นางศุภวรรณย้ำว่าในด้านรายได้หลังจากที่นำร่องทำมาตรฐาน TMVS เริ่มปลายปี 2558 เริ่มทำสำรวจความพึงพอใจในการจัดงานในการรับรองห้องประชุมกว่า 1,137 แห่ง 26 ศูนย์แสดงสินค้า และห้องประชุมพิเศษ นั้น มีมากถึง 91 % พึงพอใจในความเป็นกลางของผู้ตรวจประเมิน ความเหมาะสม และความภาคภูมิใจคือแต่ละสถานที่ไม่ผ่านการประเมิน ยินดีจะกลับไปปรับปรุงแล้วมาขอตรวจรับประเมินใหม่

ส่วนผู้รับบริการ ปี 2562 ทาง TCEB จะเริ่มเข้าไปทำการประเมินความพึงพอใจกลุ่มลูกค้าที่ใช้สถานที่ผ่านเกณฑ์ AMVS

ขณะเดียวกันผลทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดคือ ทางด้านเจ้าแห่งการครองส่วนแบ่งตลาดศูนย์แสดงสินค้า ในภูมิภาคเอเชียแต่ละปีมีการจัดงานมากถึง 2,353 งาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ยังคงครองแชมป์อันดับ 1 เกือบทุกเมืองมีศูนย์แสดงสินค้า และทุกฝ่ายต่างพยายามหางานมาจัดปีละเกือบ 1,000 งาน ส่วน ญี่ปุ่น ครองอันดับ 2 อินเดีย ครองอันดับ 3 และหากนับจำนวนงานไทยเป็นที่ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 7,8 ปี 2560 อยู่อันดับ 8 แต่ปี 2561 กำลังรอผลการสรุปที่ชัดเจน

สำหรับไทยยังคงเป็นแชมป์ทางด้านมีพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้ามากที่สุด เหนือกว่าสิงคโปร์ ยิ่งมีการขยายของศูนย์ประชุมไบเทค อิมแพ็คเมืองทองธานี และศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น KICE พัทยามี NICE สวนนงนุช จึงเป็นอันดับ 1 ส่วนจำนวนพื้นที่จัดงานแสดงไทยก็ครองแชมป์อาเซียน ตามที่สมาคมงานแสดงสินค้าโลก ไทยเป็นประเทศมีพื้นที่แสดงสินค้าอันดับ 1 ด้วยจำนวนมากกว่า 700,000 ตารางเมตร อันดับรองลงไปตามลำดับ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

แนวโน้มอีก 5 ปีข้างหน้า ไทยจะยังเป็นประเทศแชมป์อาเซียนในการเป็นเจ้าแห่งการจัดงานแสดงสินค้าหรือ Trade Fair แต่จุดอ่อนของไทยคือยังมีกำแพงภาษีการนำอุปกรณ์เข้ามาจัดแสดง อนาคตคู่แข่งที่น่ากลัวคือ มาเลเซีย เพราะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ต่อด้วยเวียดนามมีการลงทุนเพิ่มขึ้น และอินโดนีเซียมีผู้จัดงานขยายตัวอย่างรวดเร็วภายในประเทศ เพราะประชากรมีจำนวนมาก

ไทยจะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมไมซ์อาเซียนและเอเชีย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหนือคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วขนาดไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลด้วย เพราะหลายประเทศกำลังไล่ตามหลังมาติด ๆ เช่นกัน

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.gurutourza.blogspot.com

www.gurutourza.blogspot.com/2018/12/tcebatf2019.html