The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

จุฬาราชมนตรีเปิดงาน Waqf Conference 2018

30269afdbdd590a5a7d042f42e864607.jpg

เมื่อเวลาประมาณ 9.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน ณ ห้องแกรนด์มีรอซ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ร่วมขอพรเปิดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อศาสนประโยชน์ (วากัฟ)

โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงาน, ศาสตราจารย์ กิตติคุณ, ดร. ตะกียะห์ มูฮำหมัด อิสกันดาร์ ประธานจัดการประชุม มหาวิทยาลัยนานาชาติ อัล-มาดีนะห์ กล่าวรายงานการจัดงาน 6 th Waqf Conference 2018 นายมูฮำหมัดชุกรี่ บัลบา ประธานสถาบันอัลกุรอ่านแห่งประเทศไทย อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านในงาน และถ่ายภาพร่วมกับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย คณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย, ดาโตะอุสมานฮาซัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา, ศ.ดร. อิสมาแอล อาดัก ประธานไอลิม ยายมา วากัฟ ตุรกี, อ. อรุณ บุญชม รองประธานกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย, ดร. มูฮำหมัด อะหมัด ซาเล็ม ผู้แทนธนาคารอิสลามเพื่อพัฒนา กรุงเจดดาซาอุดิอารเบีย, รศ.ดร. อิสมาแอลลุฏฟี จะปะกียา อธิการบดีหมาวิทยาลัยฟาฏอนี และศาสตราจารย์ ดร. ซุลกิฟลี มูฮำหมัด รองอธิการบดรมหาวิทยาลัยยูนิรอศัก

ภายในงานมีการบรรยายข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ ปฐมบทแห่งการการวากัฟและประชาคมมุสลิมโลก โดยศ. ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฎอนี, วากัฟจุดมุ่งหมายแห่งบทบัญญํติอิสลามต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 โดย ดาโต๊ะ ดร. มูฮำหมัด ฆอซาลี หมัดนูร ประธาน iWAQF,วากัฟแบบวัตกรรมใหม่ในประเทศนนิวซีแลนด์ โดย นาย ฮุเซ็น บิน ยูนิส เลขาธิการองค์กรวากัฟแห่งประเทศนิวซีแลนด์ และมากมาย จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

****************************************************************************************