The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

Local Life & Learn หนุนองค์กรทำ CSR ผ่านการท่องเที่ยว

133f42aaf46c2c907355faa67e282bdf.jpg

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Local Life & Learn” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนและเมืองรอง เพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก สร้างแหล่งศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแพ็กเกจการทำ CSR ระหว่างองค์กรและชุมชน และกระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างความยั่งยืน CSR in The Local โดยเน้นกลุ่มตลาด Group FIT, MICE จัดประชุม สัมมนาและการจัดกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริงในเมืองรอง

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ Local Life & Learn เริ่มจากชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ทั้งวิถีการกิน การใช้ชีวิตอยู่ลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชนรวมไปถึงสินค้า ตลาด ศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการผลักดัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเข้าถึง

ผนวกกับแนวคิดและการปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ขององค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญ ซึ่งการทำ CSR นอกจากปลูกฝังให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในขณะเดียวกันองค์กรก็จะได้รับประโยชน์ที่นอกจากการเป็นองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในด้านธุรกิจแล้ว ยังเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SET มีบริษัทจดทะเบียนกว่า 700 บริษัทล้วนมีนโยบายด้าน CSR ทั้งสิ้น หากบริษัทเหล่านี้นำแคมเปญ Local Life & Learn ไปใช้ซึ่งมีให้เลือกถึง 4 แพ็กเกจที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ก็จะช่วยสร้างรายได้ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้กับชุมชนและเมืองรองได้เป็นอย่างดี

ด้าน ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนในการสนับสนุนผลักดันให้ประเทศไทยเกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าเศรษฐกิจชุมชนยังไม่เข้มแข็ง และเราเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน

ประกอบกับ SET มีบริษัทจดทะเบียนกว่า 700 บริษัท และทุกบริษัทมีการทำ CSR อยู่แล้ว แต่โครงการแพ็กเกจท่องเที่ยวในโครงการ Local Life & Learn จะช่วยเติมเต็มมากขึ้น ในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรผ่านการท่องเที่ยววิถีชุมชน ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน คนในชุมชนท้องถิ่นมีความกินดี อยู่ดีนั่นเอง ซึ่ง SET จะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Local Life & Learn อย่างเต็มที่

โครงการ Local Life & Learn มี 4 แพ็กเกจให้หน่วยงาน บริษัทต่างๆ ได้เลือกซื้อ ได้แก่ SDGs Education Package แพ็กเกจสำหรับองค์กรเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้อย่างยั่งยืน อาทิ เรียนรู้ขจัดความหิวโหย, เรียนรู้ขจัดความยากจน, เรียนรู้การจัดการน้ำและสุขาภิบาล Growing Package แพ็กเกจท่องเที่ยวสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และบุคคลภายในองค์กร อาทิ ภาวะผู้นำ, ทัศนคติในการทำงาน, จิตสาธารณะ และความสามัคคี Village Route แพ็กเกจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยววิถีชุมชนในทั่วทุกภาคของประเทศไทย และ Homestay แพ็กเกจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์ในทั่วทุกภาคของประเทศ

โดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เลือกซื้อแพ็กเกจในโครงการนี้ผ่าน www.tourismthailand.org/thailandlocalgiving จะสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษต่างๆ ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการภายในเว็บไซต์ได้ และในขณะเดียวกันฝั่งผู้ขายไม่ว่าจะเป็นบริษัทท่องเที่ยวหรือคณะผู้นำทัวร์ที่เข้าร่วมโครงการ ก็สามารถนำแพ็กเกจท่องเที่ยวมาขึ้นขายบนเว็บไซต์ อันจะเป็นการนำรายได้สู่ชุมชน เป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อผลลัพธ์ ความกินดี อยู่ดี มีสุขของคนในชุมชนท้องถิ่น

นอกจากนี้ โครงการ Local Life & Learn ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมอย่างมากมาย อาทิ Thailand Local Giving (ยิ่งให้ ยิ่งได้) เป็นแคมเปญเพื่อนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่สนใจแพ็กเกจท่องเที่ยวสไตล์วิถีชุมชน ซึ่งมีให้เลือก 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านผารังหมี จ.พิษณุโลก ชุมชนบ้านหนองจิก จ.เพชรบุรี ชุมชนโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร ชุมชนปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง และ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียด จ.อุบลราชธานี

เมื่อเลือกซื้อชุมชนที่สนใจแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้รับ “แต้มสุขใจ” เพื่อมอบให้แก่ชุมชนนั้นๆ เมื่อชุมชนได้รับแต้มสะสมตามที่กำหนด โครงการจะนำสิ่งที่ชุมชนต้องการ อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หรืออุปกรณ์ช่วยชีวิต ไปมอบให้แก่ชุมชน หรือจะเป็นแคมเปญ ขยะให้โชค ไม่ว่าคุณจะไปท่องเที่ยวในสถานที่แห่งใดและนำขยะติดมือกลับมาคัดแยกและนำไปแลกของรางวัลได้ที่ อุโมงค์ขยะ 12 จุด ตามสำนักงาน ททท. ทั่วประเทศ เท่ากับคุณมีส่วนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดขยะ อีกทั้งนำไปสู่การ Up cycling เพื่อนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

โดยภายในงานเปิดโครงการมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะบนถังขยะ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ของ ศิลปิน นักวาดภาพ และนักแสดงชื่อดัง จำนวน 10 ผลงาน อาทิโอ่ง-กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินป๊อปอาร์ตเมืองไทย,หยาด-หยาดทิพย์ ราชปาล และ อาร์ม-พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ เพื่อร่วมรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสังคม ไม่นำขยะไปทิ้งในแหล่งท่องเที่ยว รู้จักการคัดแยกขยะเพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าคุณจะไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือจะเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดา คุณก็มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและเมืองรองผ่านการท่องเที่ยวในโครงการ Local Life & Learn ได้เช่นกัน สามารถดูรายละเอียดแพ็กเกจและเลือกซื้อรูปแบบการท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการได้ที่ www.tourismthailand.org/thailandlocalgiving

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.naewna.com

www.naewna.com/lady/373891