The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

เมืองพัทยาดึงเสน่ห์วิถีชุมชนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่

07808ade30de0a1a21ca78fe43d8394e.jpg

เมืองพัทยาดึงเสน่ห์วิถีชุมชนท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือ ร่วมกิจกรรมประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes) เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างจุดเด่นดึงดูดนักลงทุน

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ชุมชนบ้านนาเกลือ ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายสาโรจน์ ทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ (TCEB) พร้อมด้วย นางสุจินฎา เอี่ยมโอภาส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสหกรรมไมซ์ นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมดูงานชุมชนบ้านนาเกลือ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes) ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน.

โดยมี นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานกรรมาธิการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสภาเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) นางศรีสุดา ราษฎร์นิยม ประธานชมรมส่งเสริการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ พร้อมคณะกรรมการฯและนายบุญมา กอเซ็ม ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยคณะจาก สสปน. ในโครงการกิจกรรมประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมค์ใหม่ (FAM Trip 7 Themes) ได้เข้าเยี่ยมชมชุมชนนาเกลือ ชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนที่มาตั้งรกรากมานานแล้ว ซึ่งในชุมชนยังเป็นที่ตั้งของตลาดเก่านาเกลืออายุกว่า 100 ปี โดยเป็นชุมชนที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม

รวมทั้งชมและร่วมทำชั้งเชือกหรือหญ้าเทียมในทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณ และนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองพัทยาที่หาชมได้ยาก ประกอบกับเมืองพัทยามีความสะดวกด้านการคมนาคม อยู่ใกล้กับสนามบินทั้งสุวรรณภูมิและอู่ตะเภา มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความต้องการ มีความพร้อมในการพัฒนาทุกๆ ด้าน

ดังนั้นการเดินทางมาของ สสปน.ในครั้งนี้เพื่อประเมินศักยภาพ ความพร้อมในการยกระดับเมืองต่างๆของไทยให้เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ (Perferred Mice Destination) เป็นการเพิ่มทางเลือกผู้จัดงานอันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ

การพัฒนาพื้นที่และเส้นทางในพื้นที่เป้าหมาย 7 Theme เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งเป็นนักเดินทางธุรกิจให้สามารถมีทางเลือกหลากหลายในการพิจารณามาจัดงานในประเทศไทยต่อไป

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.pattaya.go.th

www.pattaya.go.th/2018/10/09/hr-1330/