The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

“ทีเส็บ” ชูมาตรฐาน TMVS ยกระดับไมซ์ไทยสู่สากล

2d7e864e79411b1e88dcb623589f180c.jpg

“ทีเส็บ” หนุนยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทยสู่สากล เรียกความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการทั้งในไทย-ต่างประเทศ ย้ำเกณฑ์ประเมินครอบคลุมเชื่อถือได้ เติมตัวชี้วัดชุมชน-สิ่งแวดล้อมเสริมความยั่งยืน ตั้งเป้าภายในปี”61 นี้ เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่จะผ่านมาตรฐาน TMVS เป็น 490 แห่ง

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า การจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) เป็นภารกิจหลักในงานด้านการพัฒนาส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย รวมถึงจะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการและส่งเสริมตลาดให้กับสถานที่จัดงานไมซ์ จึงต้องมีการวางกรอบการพัฒนาและปรับปรุง TMVS ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ

โดยมองว่าการเพิ่มจำนวนสถานที่จัดงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทีเส็บจึงได้วาง 3 ขั้นตอนดำเนินโครงการเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ ขั้นแรก คือ การให้องค์ความรู้ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก โดยได้ทำไปแล้ว 10 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ ระยอง ภูเก็ต นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น นครพนม ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา และพัทยา ขั้นที่สอง คือ การตรวจประเมินสถานที่จัดงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ด้านกายภาพ การจัดการ และเทคโนโลยี และขั้นที่สาม คือ การรับรองผลมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย โดยคณะทำงานจากภาครัฐ เอกชน และการศึกษา โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน TMVS จำนวน 181 แห่ง และมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS เดิมทำการต่ออายุมาตรฐานกว่า 74%

“ภายในปี 2561 นี้ ทีเส็บตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่จะผ่านมาตรฐานการรับรอง TMVS ให้เป็น 490 แห่ง จากเดิม 315 แห่ง แบ่งประเภทเป้าหมายเป็นประเภทห้องประชุม 150 แห่ง ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 5 แห่ง และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ 20 แห่ง ซึ่งจะตอกย้ำความเป็นผู้นำของไทยในด้านจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการของอาเซียนต่อไป” นางศุภวรรณกล่าว

ขณะที่นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) กล่าวว่า ทางด้านของผู้ประกอบการในสมาคมเป็นภาคส่วนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ TMVS มาตั้งแต่ต้น เนื่องจากโครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศให้ตัดสินใจเลือกเข้ามาใช้งานสถานที่จัดงานที่ผ่านมาตรฐานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้งการเติบโตของจำนวนสถานประกอบการทั้งใหม่และเก่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี

ดร.ณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม นักวิจัยโครงการ TMVS มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มาตรฐานของการจัดทำหลักเกณฑ์การตรวจประเมินครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของการใช้สถานที่จัดงาน ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ทั้งด้านชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม พร้อมเกณฑ์การวัดผลที่เข้มงวด คะแนนรวมทั้งหมดจะต้องอยู่ระหว่าง 80-90% จึงจะได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS และหากขาดองค์ประกอบในด้านความปลอดภัยก็จะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างแน่นอน

นอกจากนั้นยังเชื่อว่าหลักเกณฑ์นี้เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการกำหนด ควบคุม และดูแลสถานประกอบการของตนให้มีมาตรฐานต่อไปได้ด้วย

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.prachachat.net

www.prachachat.net/tourism/news-230858

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.bangkokbiznews.com