The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

ทีเส็บ ประเดิมใช้บริการ สตาร์ทอัพ เสริมภารกิจภาครัฐ

495f806dd65731de6838d958ae9d898a.jpg

ทีเส็บดึง 2 สตาร์ทอัพด้านงานอีเวนท์และท่องเที่ยว ร่วมพัฒนาแอพพลิเคชันส่งเสริมงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ที่กระบี่ ทำหน้าที่เสมือนไกด์นำทาง โดยสามารถบอกว่า ผลงานศิลปะกระจายตั้งอยู่พิกัดใดบ้างในจังหวัด แล้วที่อยู่ใกล้ๆ กันมีอะไรบ้าง

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence & Innovation สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ใช้บริการจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเอ็นไอเอในการคัดเลือกและจับคู่สตาร์ทอัพที่มีโซลูชั่นสนับสนุนภารกิจภาครัฐ ซึ่งล่าสุดได้ใช้บริการจาก ZipEvent ดูแลด้านงานอีเวนท์ และ Take Me Tour ด้านการท่องเที่ยว สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชันสนับสนุนงานการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018

ไทยแลนด์เบียนนาเล่จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีความพิเศษคือ ผลงานศิลปะจะถูกจัดวางอยู่กลางแจ้งในพื้นที่ทางธรรมชาติหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ ในรูปแบบของศิลปะเฉพาะที่ ซึ่งเป็นงานศิลปะจากศิลปินระดับโลกกว่า 50 คนจะสร้างชึ้นบนตำแหน่งที่เฉพาะนั้นๆ ทีเส็บจึงร่วมกับสตาร์ทอัพทั้งสองพัฒนาแอพฯ ที่ทำหน้าที่เสมือนไกด์นำทาง โดยสามารถบอกว่า ผลงานศิลปะกระจายตั้งอยู่พิกัดใดบ้างในจังหวัด แล้วที่อยู่ใกล้ๆ กันมีอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังบอกพิกัดร้านอาหารและร้านค้าชุมชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วย พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่จะเป็นดัชนีวัดผลกระทบจากงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ด้วย

“เรามีโจทย์ที่ต้องการรู้ว่า นักท่องเที่ยวที่ได้ชมงานรู้สึกอย่างไร งานนี้เกิดผลกระทบกับจังหวัดอย่างไร คนในพื้นที่รู้สึกอย่างไร จึงต้องทำดัชนีวัดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและความสุข ผ่านทางแอพพลิเคชันเดียวกันนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะใช้ชื่อเดียวกับชื่องาน” นางจารุวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดจัดงาน Government Procurement Transformation ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อคข้อจำกัด พัฒนาสตาร์ทอัพ สู่ตลาดภาครัฐ” โดยจะนำผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยประมาณ 100 รายมานำเสนอสินค้าและบริการที่พร้อมให้บริการแก่ภาครัฐและประชาชน แล้วเชิญหน่วยงานรัฐที่ประสงค์ใช้บริการโซลูชั่นของสตาร์ทอัพมาชอปปิง ในวันที่ 28-29 ก.ย.นี้ ที่เมืองทองธานี เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นตลาดซื้อขายที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจนี้

หลังจากมีข้อตกลงกับหน่วยงานรัฐที่เป็นคู่เจรจาแล้ว เอ็นไอเอจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สตาร์ทอัพทดสอบตลาดและการใช้งานระบบกับภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมติดตามและประเมินผลการทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และปรับปรุงเกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) พิเศษ เพื่อให้ภาครัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสตาร์ทอัพตาม TOR ที่คณะกรรมการฯ กำหนดได้ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจ

www.bangkokbiznews.com/news/detail/813833