The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

นีโอฯ เตรียมจัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo 2018

                     นีโอฯ จับมือสภาอุตฯ นำทัพธุรกิจไทย สู่ตลาดโลกผ่าน งาน e-Biz Expo Asia 2018 (ครั้งที่ 4) และ OEM Manufacturer Expo 2018 รวมผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซของประเทศและอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานกว่า 120 ราย มาจัดแสดงในงาน e-Biz Expo Asia 2018และ OEM Manufacturer Expo 2018 ระหว่าง วันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ณ ฮอลล์EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

zWnITz.jpg

                     นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ในฐานะผู้จัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 (ครั้งที่ 4) เปิดเผยว่า นีโอฯ เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดอีคอมเมิร์ซไทย โดยในปี 2560 ประมาณการณ์มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 2,812,592.03 ล้านบาท โดยเป็นประเภท B2B มูลค่ากว่า 1,675,182.23 ล้านบาท และประเภท B2C มีมูลค่ากว่า 812,612.68 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นมูลค่า B2C สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจากภาครัฐ และพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทย มีการใช้เฉลี่ยในวันธรรมดา ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที / วัน และช่วงวันหยุดประมาณ 6 ชั่วโมง 48 นาที / วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่เฉลี่ยอยู่ 6 ชั่วโมง 24 นาที

                     ในฐานะผู้จัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 งานที่ครบเครื่องในด้านสินค้าและบริการด้านe Business ของประเทศไทย ตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการทำธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล ใครที่ต้องการไอเดียใหม่ๆและความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจในด้าน e Business เช่นในเรื่อง e-Marketplace การหาช่องทางทำการค้าบนโลกออนไลน์ e-payment ทางเลือกการชำระเงินแบบสังคมไร้เงินสดที่ทำให้ธุรกิจคล้องตัวยิ่งขึ้น e-Logistics การขนส่งแบบเรียลไทม์สามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพให้เหนือคู่แข่งได้และdigital marketing จะพาเราทำธุรกิจได้แบบทันโลกปัจจุบันและพร้อมเตรียมตัวนำธุรกิจก้าวสู่อนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ผลักดันอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับโลก ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ ภายใต้แนวคิด GATEWAY TO DIGITALOPPORTUNITIES "โอกาสของทุกธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัล" โดยงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ NIA, สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA), สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) นายศักดิ์ชัยกล่าว

                     และครั้งแรกของเมืองไทยกับการจัดงาน OEM Manufacturer Expo 2018 งานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมรับจ้างการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน หรือ Smart factory งานที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ได้พบผู้ประกอบการรับจ้างการผลิตตัวจริง มีนวัตกรรมการผลิตที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย โดยรวบรวมโรงงานรับผลิตสินค้าที่ใช้นวัตกรรมและได้รับมาตราฐานมาจัดแสดงอย่างครบวงจร อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องสำอาง, อาหารและเครื่องดื่ม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ พร้อมกับการให้คำปรึกษาการสร้างแบรนด์สินค้าตั้งแต่เริ่มต้น จนนำไปสู่การวางจำหน่ายสินค้าในช่องทางต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

                     ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo2018 ยังมีโปรโมชั่นดีๆ จากผู้สนับสนุนการจัดงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) มานำเสนอให้กับผู้สนใจได้เลือกชมเลือกหาแบบครบวงจร ตอบโจทย์ผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างแท้จริง กับโปรโมชั่นดีๆ ที่รัฐบาลจัดให้ จาก SME Bank อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (เศรษฐกิจติดดาว), โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดย่อม (เถ้าแก่ 4.0),สินเชื่อ Smart Factoring (บัญชีเดียว) ฯลฯ

                     e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo 2018 เป็น Platform ด้าน Business Ecosystem ของประเทศไทย และสร้างผู้ประกอบการเจนใหม่ บุกตลาดยุค 4.0

                     นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของ สอท. ก็คือการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของไทยทุกระดับสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง สอท.จึงเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการจัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo 2018 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดยุคดิจิทัล และการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการรายย่อย

                     "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ระดมผู้ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสินค้าชั้นนำกว่า 120 ราย จาก 7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับความนิยมตลอดกาล ได้แก่ อุตสาหกรรมเสริมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องหนังอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และแพ็คเกจเพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้วยตนเองได้พบปะกับผู้รับจ้างผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน" นายศักดิ์ณรงค์ กล่าว

                     ด้านนายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า นักธุรกิจรุ่นใหม่อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของโรงงานผู้รับจ้างผลิตสินค้า เช่น โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 11,000 โรงงาน แต่เป็นโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 10,000 โรงงาน ขณะที่โรงงานได้มาตราฐานมีเพียง 1,000 โรงงานเท่านั้นสภาอุตสาหกรรมจึงได้รวบรวมผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานมาไว้ในงาน OEM Manufacturer Expo 2018 เพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ และธุรกิจที่ต้องการหาผู้รับจ้างผลิต เกิดความมั่นใจต่อสินค้า รวมทั้งสร้างความมั่นใจไปยังผู้บริโภคด้วย

                     นายวีรพณ ปฐวินทรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปฐวิน จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการผลิตสินค้าและเครื่องสำอางแบบครบวงจร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางของ ASEAN GMP และได้รับการรับรองระดับคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในด้านการผลิตผ้าเย็น เครื่องสำอาง และกลุ่มเบบี้ไวท์ โดยแบรนด์สินค้าที่อยู่ภายใต้การผลิตของปฐวินฯ มีบริการรับตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลวิทยาและด้านเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่มีเครื่องมืออันทันสมัย ได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO / IEC 17025 : 2005 และการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาเรื่องความปลอดภัยจากผู้บริโภคเลย และสำหรับในงาน OEM Manufacturer Expo 2018 ทางปฐวินฯ ได้นำสินค้าประเภทการดูแลผิวหน้า ทั้งมาร์คหน้า สกินแคร์ และครีมกันแดด มานำเสนอพร้อมมีทีมงานที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือกำลังหาผู้รับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งมางานนี้สามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐาน

                     ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo 2018 ได้ระหว่าง7-9 มิถุนายน 2561 ณ ฮอลล์ EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ebizexpoasia.com และ www.oemexpo.co

                    

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก :www.thaipr.net

http://www.thaipr.net/exhibition/857854