The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

Thailand MBA Forum Wisdom to the Future 2017

                     Thailand MBA Forum Wisdom to the Future 2017 เปิดเวทีแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี การจัดการ และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน พร้อมดันภาคอุดมศึกษาของประเทศให้เติบโตแข็งแกร่ง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน

                     โดย ผศ.ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล (ที่ 4 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสิน สกุล (ที่ 5 จากซ้าย ) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส. พิน เกษมศิริ (ที่ 5 จากขวา) CEO & Co-founder CareerVisa Thailand และ น.ส. พิมพกานต์ ไชยสังข์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร บริษัท สื่อดี จำกัด ร่วมให้ข้อมูล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้ งาน Thailand MBA Forum Wisdom to the Future จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรง ละครสยามพิฆเนศ เคแบงค์ สยามสแควร์วัน ชั้น 7-8 ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีที่ http://www.zipeventapp.com/e/Thailand-MBA-Forum-2017 Facebook : Thailand MBA Forum โทร 062 354 1426

                    

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaipr.net

http://www.thaipr.net/exhibition/817129