The directory provides the answer to all your convention and exhibition needs and requirement in Thailand.

NEWS

    

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมAsia Drink Conference 2017

                     สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย และองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยและต่างประเทศ ร่วมกับบริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ Asia Drink Conference2017 โดยมีผู้เชียวชาญและผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำจากทั่วโลกร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ทั้งในเรื่องของทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโลกตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ กลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และ การผลิตผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

                     งานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับนานาชาติประจำปี Asia Drink Conference 2017 จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น ห้องประชุม 222-223 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายในงาน โพรแพ็ค เอเซีย 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกัญญศา มิตรเกษม โทร 02-6151255 ต่อ 105 อีเมลล์kanyasa@besallworld.com

                    

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaipr.net

http://www.thaipr.net/exhibition/784686